Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài Unit 12: A Vacation AbroadUnit 12: A Vacation Abroad

Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài Unit 12: A Vacation Abroad

I - Cách sử dụng của thì quá khứ tiếp diễn

1. Miêu tả hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ

Ví dụ:

He was studying at 9 o’clock last night. (Lúc 9 giờ tối hôm qua bạn ấy đang học bài.)

2. Miêu tả hành động diễn ra liên tục trong một khoảng thời gian trong quá khứ

Ví dụ:

He was studying all day yesterday. (Anh ấy đã học bài cả ngày hôm qua.)

3. Miêu tả hành động đang diễn ra thì có một hành động khác chen ngang

Ví dụ:

He was studying when the light went out. (Bạn ấy đang học bài thì đèn tắt.)

4. Miêu tả hai hành động diễn ra đồng thời trong quá khứ

Ví dụ:

He was studying while his mom was cooking. (Bạn ấy đang học bài trong khi mẹ bạn ấy đang nấu ăn.)

5. Miêu tả hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ, thường mang tính phàn nàn.

Ví dụ:

He was always going to work late. (Anh ấy đã luôn đi làm muộn.)

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 12: A Vacation Abroad:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-a-vacation-abroad.jsp