Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 6: The Young Pioneers Club



Unit 6: The Young Pioneers Club

Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 6: The Young Pioneers Club

Cách dùng của thì hiện tại đơn

1. Diễn tả những hành động lặp đi lặp lại hay nói cách khác như một thói quen

Ví dụ:

They go to the church every Monday.(Họ đi tới nhà thờ vào mỗi thứ 2)

2. Miêu tả lịch trình hoặc chương trình.(ý trong tương lai)

Ví dụ:

Oh no! The train leaves at seven a.m.(Ôi không! Tàu sẽ rời đi vào 7 giờ sáng đấy!)

The cartoon starts at 7:45 p.m.

3. Miêu tả thực tế hoặc sự thực hiển nhiên mà ai cũng phải thừa nhận .

Ví dụ:

The sun rises in the EAST.(Mặt trời mọc đằng Đông)

The sun sets in the WEST. (Mặt trời lặn đằng Tây)

4. Miêu tả các trạng thái ở hiện tại.

Ví dụ:

I am not healthy. ( Bây giờ tôi không khỏe)

I am not happy.(Tôi không vui)

5. Sử dụng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian tương lai bắt đầu với as soon as, when, until, v.v.

Ví dụ:

Jack will wait until Mary comes.(Jack sẽ đợi cho tới khi gặp được Mary mới thôi)

Tell her that I will come back home as soon as I complete my work.(Hãy nói với cô ấy rằng tôi sẽ trở về nhà sau khi tôi hoàn thành công việc).

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 6: The Young Pioneers Club:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


ngu-phap-tieng-anh-8-unit-6.jsp