Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 14: Wonders Of The WorldUnit 14: Wonders Of The World

Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 14: Wonders Of The World

Bảng dưới liệt kê các từ vựng (từ mới) có trong bài học Unit 14: Wonders Of The World.

Word Class Meaning
breathtaking adj. hấp dẫn, ngoạn mục
canyon n. hẻm núi
cave n. động
clue n. manh mối, gợi ý
compile v. biên soạn
coral n. san hô
crystal n. pha lê
edge n. rìa, mép
expedition n. cuộc hành trình, cuộc thám hiểm
god n. chúa
hike n. sự đi bộ đường dài
inhabitant n. dân cư
jungle n. rừng rậm nhiệt đới
marine adj. thuộc biển
memorial n. tượng đài
pyramid n. kim tự tháp
ranger n. kiểm lâm
religious adj. thuộc tôn giáo
royal adj. thuộc hoàng gia
snorkel v. bơi lặn bằng ống thở
summit n. đỉnh, chóp
surround v. bao quanh
wonder n. kỳ quan

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 14: Wonders Of The World:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-14-wonders-of-the-world.jsp