Unit 1 lớp 8: Getting StartedUnit 1: My Friends

Getting Started (Trang 10 SGK Tiếng Anh 8)

Describe these groups of friends and their favorite activities. (Hãy mô tả các nhóm bạn và các hoạt động mà họ yêu thích.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

a) The boys are playing football/ soccer.

b) The girls are studying.

c) The boys are playing chess.

d) The girls are playing volleyball.

Các bài soạn Unit 1 lớp 8: My Friends khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-1-my-friends.jsp