Unit 12 lớp 8: WriteUnit 12: A Vacation Abroad

Write (Trang 118 SGK Tiếng Anh 8)

1. Complete the postcard Mrs. Quyen sent from the USA.

(Hãy hoàn thành tấm bưu thiếp bà Quyên gửi từ Mỹ về.)

Dear Sally,

We are having a wonderful time (1) in the USA. The (2) people are friendly and the (3) weather has been warm and sunny.

In San Francisco, I (4) visited my friend, Sandra Smith and (5) her family. It was (6) lovely/ nice to see them.

I (7) bought lots of souvenirs (8) for the children. Thanh is always complaining about the (9) heaviness of my suitcase.

See you (10) soon.

Love,

Quyen

2. Imagine you are a tourist on vacation in a certain place/city in Viet Nam. Write a postcard to a friend about your trip. You need to cover the information about:

(Hãy tưởng tượng em là một du khách du lịch đến thăm một nơi nào đó của Việt Nam. Hãy viết một tấm bưu ảnh gửi cho bạn em kể về chuyến đi của em. Em cần đề cập đến những thông tin về:)

- place: name of the place you visit.

- how you feel about the people: friendly, hospitable, helpful, etc.

- what the weather is like: warm, cold, windy, sunny, etc.

- who you meet/see: old friends, teachers, neighbors, relatives, etc.

- what you see: museums, libraries, parks, zoos, etc.

- what you buy: souvenirs, books, photos, postcards, etc.

- nơi chốn: tên nơi em đến thăm.

- cảm nhận của em về con người: thân thiện, hiếu khách, sẵn sàng giúp đỡ, ...

- thời tiết như thế nào: ấm, gió, nắng, ...

- những người em gặp: bạn cũ, thầy cô giáo, hàng xóm, bà con họ hàng, ...

- nơi em đi thăm: viện bảo tàng, thư viện, công viên, sở thú, ...

- những thứ em mua: sách, tranh ảnh, bưu ảnh, ...

Bưu thiếp gợi ý:

Dear Tom,

I'm having a really good time in Ha Noi, the capital of Viet Nam. The people are hospitable and helpful and the weather has been wonderful: cool and sunny.

In Ha Noi, I visited some of my old friends, Ducky and Donal. It was very nice to see them. We visited The History Museum and some art galleries in Hang Bai street and had lunch together at a vegetarian restaurant.

I bought a lot of souvenirs and postcards for you and other friends.

See you soon.

With love,

Jerry

Các bài soạn Unit 12 lớp 8: A Vacation Abroad:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-12-a-vacation-abroad.jsp