Unit 15 lớp 8: Getting StartedUnit 15: Computers

Getting Started (Trang 138 SGK Tiếng Anh 8)

Work with your partner. Make a list of how computers can help us.

(Hãy làm việc với bạn bên cạnh liệt kê những việc máy vi tính có thể giúp chúng ta.)

Gợi ý:

- Computers save time: máy tính tiết kiệm thời gian

- Computers can work much faster than a person can: máy tính có thể làm việc nhanh hơn nhiều con người có thể

- Computers solve problems exactly and quickly: máy tính giải quyết vấn đề một cách chính xác và nhanh chóng

- Computers can gather a wide range of information: máy tính có thể thu thập nhiều thông tin

- Computers can help us in composing music and so on: máy tính có thể giúp chúng ta sáng tác âm nhạc và ...

- ...

Các bài soạn Unit 15 lớp 8: Computers:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-15-computers.jsp