Unit 15 lớp 8: Getting StartedUnit 15: Computers

Getting Started (Trang 138 SGK Tiếng Anh 8)

Work with your partner. Make a list of how computers can help us.

(Hãy làm việc với bạn bên cạnh liệt kê những việc máy vi tính có thể giúp chúng ta.)

Gợi ý:

- Computers save time: máy tính tiết kiệm thời gian

- Computers can work much faster than a person can: máy tính có thể làm việc nhanh hơn nhiều con người có thể

- Computers solve problems exactly and quickly: máy tính giải quyết vấn đề một cách chính xác và nhanh chóng

- Computers can gather a wide range of information: máy tính có thể thu thập nhiều thông tin

- Computers can help us in composing music and so on: máy tính có thể giúp chúng ta sáng tác âm nhạc và ...

- ...

Các bài soạn Unit 15 lớp 8: Computers:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-15-computers.jsp