Unit 15 lớp 8: Getting StartedUnit 15: Computers

Getting Started (Trang 138 SGK Tiếng Anh 8)

Work with your partner. Make a list of how computers can help us.

(Hãy làm việc với bạn bên cạnh liệt kê những việc máy vi tính có thể giúp chúng ta.)

Gợi ý:

- Computers save time: máy tính tiết kiệm thời gian

- Computers can work much faster than a person can: máy tính có thể làm việc nhanh hơn nhiều con người có thể

- Computers solve problems exactly and quickly: máy tính giải quyết vấn đề một cách chính xác và nhanh chóng

- Computers can gather a wide range of information: máy tính có thể thu thập nhiều thông tin

- Computers can help us in composing music and so on: máy tính có thể giúp chúng ta sáng tác âm nhạc và ...

- ...

Các bài soạn Unit 15 lớp 8: Computers:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


unit-15-computers.jsp