Unit 15 lớp 8: WriteUnit 15: Computers

Write (Trang 142-143 SGK Tiếng Anh 8)

1. Match the words with the numbers in the picture.

(Ghép các từ cho sẵn với các con số trong bức tranh.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Gợi ý:

a) 6 paper input tray

b) 1 monitor screen

c) 4 power button

d) 2 icon

e) 3 output path

f) 5 paper

2. Look at the pictures and the words. Write the instructions on how to use the printer.

(Hãy nhìn tranh dùng từ cho sẵn để viết thành lời hướng dẫn về cách sử dụng máy in.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Gợi ý:

Plug in the printer and turn the power on.

Remove the old paper and load the new paper in the paper input tray.

Wait for the power button to flash.

Have the pages appear on the screen.

Click the printer icon on the screen and wait for a few seconds.

The printed paper will get out from the output path in a minute.

Các bài soạn Unit 15 lớp 8: Computers:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-15-computers.jsp