Unit 16 lớp 8: Getting StartedUnit 16: Inventions

Getting Started (Trang 147 SGK Tiếng Anh 8)

Match these stages in the development of paper with the correct pictures.

(Hãy ghép các giai đoạn phát triển của giấy đúng với những bức tranh sau.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Gợi ý:

A - b) Five thousand years ago, the Egyptians wrote on a plant called papyrus.

B - c) A Chinese official made paper from wood pulp in the year 105.

C - e) The Japanese learned how to make paper in the seventh century.

D - a) In 768, Arabs learned about papermaking from Chinese prisoners.

E - d) The first papermaking machine was invented in the late 1700s by a Frenchman.

Các bài soạn Unit 16 lớp 8: Inventions:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-16-inventions.jsp