Unit 16 lớp 8: ReadUnit 16: Inventions

Read (Trang 151-152 SGK Tiếng Anh 8)

Read the following poem about inventions.

(Đọc bài thơ sau về các phát minh.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Hướng dẫn dịch:

1. Hãy nhìn xem hôm nay tôi đã mua gì ở thị trấn

    Những thứ mới nhất

    Một lò vi ba kêu be-doom!

    Một máy nướng bánh mì kêu lanh canh!

2. Máy hút bụi nổ bình bịch!

    Máy sấy tóc kêu vroom!

    Máy rửa bát sút phích cắm

    Và kêu ầm ĩ rất to!

3. Máy điện thoại cũng tân tiến

    Là cái mới nhất mà tôi đã tìm thấy

    Nó có một cái chuông màu xinh xắn

    Nhưng không phát ra âm thanh.

Phỏng theo một bài thơ của Martin Lawrence

1. Match the headings to the verses.

(Ghép các tiêu đề với các đoạn thơ.)

Verse 1 - b) Appliances that cook food.

Verse 2 - c) Appliances that clean or dry things.

Verse 3 - a) Instrument invented by Alexander Graham Bell.

2. Fill in each of the gaps in the sentences with one "invention" in the poem.

(Điền vào chỗ trống trong những câu dưới đây bằng một "phát minh" trong bài thơ trên.)

a) "Joan, where's the (1) vacuum? I want to clean the floor."

b) Last night I was reading in the bedroom when the (2) telephone rang. It was Ann, an old friend I didn't see for more than twelve years.

c) A (3) washing machine is a kitchen appliance that automatically washes, rinses, and dries dishes and utensils.

d) "Jane, why don't you put the meat in the (4) microwave to defrost it?"

e) "Can I borrow your (5) hairdryer? I've just washed my hair."

f) The Romans knew how to toast bread over an open five two thousand years ago. We now toast bread with a (6) toaster on the table.

Các bài soạn Unit 16 lớp 8: Inventions:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-16-inventions.jsp