Unit 4 lớp 8: SpeakUnit 4: Our Past

Speak (Trang 40-41 SGK Tiếng Anh 8)

1. Work with a partner. Look at the pictures. Talk about the way things used to be and the way they are now.

(Hãy làm việc với bạn em. Nhìn những bức tranh sau và nói về sự khác nhau giữa sự việc thường xảy ra trong quá khứ và sự việc xảy ra ở hiện tại.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Gợi ý:

- People used to do tiring and low-paid jobs on farms or in the fields, but now they can do lighter and higher-paid jobs in offices or firms.

- People used to travel on foot, but now they can go by bicycle, by motorbike, by car or even by plane.

- People used to go to school, but now they can go to school and pursue interests outside the homes.

- There used not to be electricity in the home, but now there is electricity in almost everywhere.

- People used to live in cottages or small houses, but now they live in modern flats, bigger houses or high buildings.

- People used to work hard, but now they have more free time for entertainment.

- There used not to be facilities such as schools, hospitals, hotels and markets. Now there are enough facilities for people to live on.

- There used not to be telephones, telegraph lines, internet services. Now there are telephones, telegreph lines and internet services available for people to use.

2. Now tell your partner about the ... (Bây giờ em hãy cho bạn em biết em thường làm gì năm ngoái.)

Hướng dẫn dịch:

Năm ngoái tôi thường hay dậy muộn. Bây giờ tôi dậy rất sớm và tập thể dục buổi sáng.

Gợi ý:

- Last year I used to stay up late. Now I go to bed early.

- Last year I used to watch TV. Now I don't watch TV late.

- Last year I used to study badly. Now I study hard.

- Last year I used to play table tennis. Now I seldom play table tennis; I play the guitar.

- Last year I used to drink coffee. Now I never drink coffee.

- Last year I used to stay up late playing computer game. Now I stay up late studing my lessons for the next exam.

Các bài soạn Unit 4 lớp 8: Our Past:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-our-past.jsp