Unit 5 lớp 8: Getting StartedUnit 5: Study Habits

Getting Started (Trang 46 SGK Tiếng Anh 8)

Work with a partner. Ask and answer questions about your lesson schedule.

(Em hãy cùng với bạn em hỏi và trả lời câu hỏi về thời khóa biểu các môn học của mình.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Gợi ý:

- How often do you have Math?

I have Math five times a week.

- How do you have English?

I have English 3 times a week.

- How do you have physics?

I have physics twice a week.

- How do you have chemistry?

I have chemistry twice a week.

Các bài soạn Unit 5 lớp 8: Study Habits:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


unit-5-study-habits.jsp