Unit 5 lớp 8: Getting StartedUnit 5: Study Habits

Getting Started (Trang 46 SGK Tiếng Anh 8)

Work with a partner. Ask and answer questions about your lesson schedule.

(Em hãy cùng với bạn em hỏi và trả lời câu hỏi về thời khóa biểu các môn học của mình.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Gợi ý:

- How often do you have Math?

I have Math five times a week.

- How do you have English?

I have English 3 times a week.

- How do you have physics?

I have physics twice a week.

- How do you have chemistry?

I have chemistry twice a week.

Các bài soạn Unit 5 lớp 8: Study Habits:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-5-study-habits.jsp