Unit 6 lớp 8: Getting StartedUnit 6: The Young Pioneers Club

Getting Started (Trang 54 SGK Tiếng Anh 8)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Identify the activities that Ho Chi Minh Young Pioneer and Youth Organization (Y & Y) participate in. Check (V) the boxes, then add more activities to the list.

(Em hãy xác nhận những hoạt động mà Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tham gia. Hãy đánh dấu (V) vào ô đúng rồi thêm vào danh sách một số hoạt động )

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Ngoài các hoạt động ở trên, chúng ta có thể thêm một số hoạt động khác:

  • helping blind people: giúp người mù

  • helping elderly people: giúp người già cả

  • helping handicapped children: giúp trẻ khuyết tật

  • talking part in sports: chơi thể thao

  • cleaning up beaches: làm sạch bờ biển

  • planting green trees: trồng cây xanh

  • cleaning up streets, river banks and lakes: làm sạch đường phố, bờ sông, hồ

Các bài soạn Unit 6 lớp 8: The Young Pioneers Club:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-6-the-young-pioneers-club.jsp