Unit 8 lớp 8: Getting StartedUnit 8: Country Life and City Life

Getting Started (Trang 72 SGK Tiếng Anh 8)

Work with a partner. Make a list of the differences between the countryside and the city. The words in the box may help you.

(Em hãy cùng với bạn em đưa ra sự khác biệt giữa nông thông và thành thị. Những từ trong khung có thể giúp em.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Gợi ý:

CityCountryside
noisyquiet/ peaceful tall buildingssmall houses/ cottages kinds of goodsfresh foods kinds of peoplefriendly modernbeautiful views pollutionfresh air entertainmentslack of entertainment forms traffic jameasy travel dangeroussafe

kinds of goods: nhiều loại hàng hóa

traffic jam: tắc đường

lack of entertainment forms: ít phương tiện giải trí

Các bài soạn Unit 8 lớp 8: Country Life and City Life:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-8-country-life-and-city-life.jsp