Từ vựng Unit 1 lớp 9Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm

Unit 1: Local environment

Từ vựng Unit 1 lớp 9

Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 7 Unit 1: My hobbies.

artisan (n)thợ làm nghề thủ công
attraction (n)điểm hấp dẫn
authenticity (n)thật
cast (v)đúc (đồng…)
craft (n)nghề thủ công, kĩ năng làm nghề thủ công
craftsman (n)thợ làm đồ thủ công
cross (v)đan chéo
drumhead (n)mặt trống
embroider (v)thêu
frame (n)khung
handicraft (n)sản phẩm thủ công
lacquerware (n)đồ sơn mài
layer (n)lợp (lá ...)
mould (v)đổ khuôn, tạo khuôn
preserve (v)bảo vệ, bảo tồn
remind (v)gợi nhớ
sculpture (n)điêu khắc, đồ điêu khắc
set off (ph.v)khởi hành
strip (n)dải
surface (n)bề mặt
team-building (adj)xây dựng đội ngũ
thread (n) sợi
treat (v)xử lí (chất thải ...)
turn up (ph.v)xuất hiện, đến
weave (v)đan (rổ, rá...), dệt (vải...)
workshop (n)công xưởng, xưởng

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 9 (ngắn gọn, đầy đủ), giải bài tập Toán 9, Giải bài tập Vật Lý 9, giải bài tập Hóa học 9giải bài tập Sinh học 9 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-1-local-environment.jsp