Từ vựng Unit 11 lớp 9Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm

Unit 11: Changing roles in society

Từ vựng Unit 11 lớp 9

Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 7 Unit 1: My hobbies.

application (n)việc áp dụng, ứng dụng
attendance (n)sự tham gia
breadwinner (n)trụ cột gia đình
burden (n)gánh nặng
consequently (adj)vì vậy
content (adj)hài lòng
externally (v)bên ngoài
facilitate (v)tạo điều kiện dễ dàng; điều phối
financial (adj)(thuộc về) tài chính
hands-on (adj)thực hành, thực tế, ngay tại chỗ
individually-oriented (adj)có xu hướng cá nhân
leave (n)nghỉ phép
male-dominated (adj)do nam giới áp đảo
real-life (adj)cuộc sống thực
responsive (to) (adjphản ứng nhanh nhạy
role (n)vai trò
sense (of ) (n)tính
sole (adj) độc nhất
tailor (v)biến đổi theo nhu cầu
virtual (adj)ảo
vision (n)tầm nhìn

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 11 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 9 (ngắn gọn, đầy đủ), giải bài tập Toán 9, Giải bài tập Vật Lý 9, giải bài tập Hóa học 9giải bài tập Sinh học 9 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-11-changing-roles-in-society.jsp