Từ vựng Unit 12 lớp 9Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm

Review 4 (Unit 10-11-12)

Từ vựng Unit 12 lớp 9

Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 7 Unit 1: My hobbies.

academic (adj)học thuật, thuộc nhà trường
alternatively (adv)lựa chọn khác
applied (adj)ứng dụng
approach (n)phương pháp, cách tiếp cận
behind the scenes (idiom)một cách thầm lặng
burn the midnight oil (idiom)học hoặc làm việc muộn
career (n)sự nghiệp
career path (n)con đường sự nghiệp
chef (n)đầu bếp
certificate (n)chứng chỉ
cultivation (n)canh tác
customer service (n)phòng (dịch vụ) chăm sóc khách hàng
CV (n)sơ yếu lý lịch
flexitime (adv)(làm việc) theo giờ linh hoạt
fashion designer (n)thiết kế thời trang
enrol (v)đăng ký học
housekeeper (n)nghề dọn phòng (trong khách sạn)
lodging manager (n)người phân phòng
make a bundle (idiom)kiếm bộn tiền
nine-to-five (adj)giờ hành chính (9 giờ sáng đến 5 giờ chiều)
ongoing (adj)liên tục
profession (n)nghề
take into account (verb phrase - idiom) cân nhắc kỹ
sector (n)thành phần

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 12 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 9 (ngắn gọn, đầy đủ), giải bài tập Toán 9, Giải bài tập Vật Lý 9, giải bài tập Hóa học 9giải bài tập Sinh học 9 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


review-4.jsp