Từ vựng Unit 7 lớp 9Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm

Unit 7: Recipes and eating habbits

Từ vựng Unit 7 lớp 9

Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 7 Unit 1: My hobbies.

chop (v)chặt
cube (n)miếng hình lập phương
deep-fry (v)rán ngập mỡ
dip (v)nhúng
drain (v)làm ráo nước
garnish (v)trang trí (món ăn)
grate (v)nạo
grill (v)nướng
marinate (v)ướp
peel (v)gọt vỏ, bóc vỏ
puree (v)xay nhuyễn
roast (v)quay
shallot (n)hành khô
simmer (v)om
spread (v)phết
sprinkle (v)rắc
slice (v)cắt lát
staple (n)lương thực chính
starter (n)món khai vị
steam (v)hấp
stew (v)hầm
stir-fry (v)xào
tender (adj)mềm
versatile (adj)đa dụng
whisk (v)đánh (trứng ...)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 7 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 9 (ngắn gọn, đầy đủ), giải bài tập Toán 9, Giải bài tập Vật Lý 9, giải bài tập Hóa học 9giải bài tập Sinh học 9 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-7-recipes-and-eating-habbits.jsp