Từ vựng Unit 9 lớp 9Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm

Unit 9: English in the world

Từ vựng Unit 9 lớp 9

Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 7 Unit 1: My hobbies.

accent (n)giọng điệu
bilingual (adj) người sử dụng được hai thứ tiếng; sử dụng được hai thứ tiếng
dialect (n)tiếng địa phương
dominance (n)chiếm ưu thế
establishment (n)việc thành lập, thiết lập
factor (n)yếu tố
get by in (a language) (v)cố gắng sử dụng được một ngôn ngữ với với những gì mình có
global (adj)toàn cầu
flexibility (n)tính linh hoạt
fluent (adj)trôi chảy
imitate (v)bắt chước
massive (adj)to lớn
mother tongue (n)tiếng mẹ đẻ
multinational (adj)đa quốc gia
official (adj)(thuộc về) hành chính; chính thức
openness (n)độ mở
operate (v)đóng vai trò
punctual (adj)đúng giờ
rusty (adj)giảm đi do lâu không thực hành/sử dụng
simplicity (n)sự đơn giản

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 9 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 9 (ngắn gọn, đầy đủ), giải bài tập Toán 9, Giải bài tập Vật Lý 9, giải bài tập Hóa học 9giải bài tập Sinh học 9 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-9-english-in-the-world.jsp