Unit 1 lớp 9: Getting startedUnit 1: Local environment

Unit 1 lớp 9: Getting started (phần 1 → 4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 9 thí điểm)

1. Listen and read (Nghe và đọc)

Hướng dẫn dịch

Nick: Có quá nhiều gốm ở đây Phong à. Có phải ông bà cậu làm ra tất cả chúng không ?

Phong: Không đâu vì có rất nhiều . Họ chỉ làm một ít và những người khác làm phần còn lại.

Nick: Theo mình được biết thì Bát Tràng là một trong số những làng nghề nổi tiếng nhất ở Hà Nội. Đúng chứ?

Phong: Đúng rồi. Ông mình nói nó được 700 năm rồi.

Mi: Wow. Ông cậu mở xưởng từ khi nào?

Phong: Cụ tớ mở chứ không phải ông đâu. Sau đó ông tớ kế nhiệm lại. Tất cả thợ ở đây đầu là cô, chú và anh chị em họ của tớ.

Mi: À tớ hiểu rồi. Làng cậu cũng là 1 địa điểm thú vị ở Hà Nội phải không?

Phong: Đúng. Mọi người tới đây mua đồ. Điều hấp dần nữa là họ có thể tự làm gốm ở xưởng.

Nick: Hẳn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ.

Phong: Ở Việt Nam cũng có rất nhiều những làng nghề như này. Các cậu đã đến đó bao giờ chưa?

Mi: Mình từng đến làng nghề làm nón lá ở Huế.

Nick: Tuyệt. Đây là lần đầu tiên của mình. Các cậu có nghĩ mỗi nghề gợi người ta nghĩ đến 1 vùng miền đặc trưng không?

Mi: Chắc chắn rồi. Đó là lí do người ta chọn đồ thủ công làm quà lưu niệm.

Phong: Hãy ra ngoài và thăm thú ngôi làng nào.

a. Can you find a word/phrase that means: (Tìm từ hoặc cụm từ có nghĩa sau:)

1. craft2. set up3. take over4. artisans
5. attraction6. specific region7. remind8. look around

b. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi)

- Where are Nick, Mi, and Phong? ( Nick , Mi và Phong đang ở đâu?)

=> They are at Phong's grandparents'workshop in Bat Trang.

1. How old is the village? ( Ngôi làng bao nhiêu tuổi?)

It is about 700 years old.

2. Who started Phong's family workshop? (Ai là người mở xưởng nghề nhà Phong?)

His great-grandparents did.

3. Why is the village a place of interest in Ha Noi? (tại sao ngôi làng là địa điểm tham quan ở Hà Nội?)

Because people can buy things for their house and make pottery themselves there.

4. Where is the craft village that Mi visited? (Mi đã thăm làng nghề nào ?)

It's in Hue.

5. Why do tourists like to buy handicrafts as souvenirs? ( tại sao khách du lịch muốn mua đồ thủ công làm quà lưu niệm? ).

Because the handicrafts remind them of a specific region.

2. Write the name of each traditional handicraft in the box under the picture. (Viết tên mỗi đồ thủ công truyền thống ở báng dưới tranh.)

a. craftb. drumsc. marble sculpturesd. pottery
e. silkf. lacquerwareg. conical hatsh. lanterns

3. Complete the sentences with the words/ phrases from 2 to show where in Viet Nam the handicrafts are made. You do not have to use them all. (Hoàn thành những câu sau bằng các từ hoặc cụm từ ở bài 2 để xem những đồ thủ công được làm ở nơi nào của Việt Nam. Bạn không cần dùng tất cả các từ.)

1. conical hat2. lanterns3. silk
4. paintings5. pottery6. marble spulptures

4. QUIZ: WHAT IS THE PLACE OR INTEREST? (Câu đố: Đây là đâu hoặc nơi bạn quan tâm)

a. Work in pairs to do the quiz. (Làm việc theo nhóm giải câu đố sau)

1. park2. museum3. zoo4. beach5. beauty spot

b. Work in groups. Write a similar quiz about places of interest. Ask another group to answer the quiz. (Làm việc theo nhóm. Viết các câu đố tương tự. Đố các nhóm khác những câu đố đó.)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


unit-1-local-environment.jsp