Unit 1 lớp 9: Skills 2Unit 1: Local environment

Unit 1 lớp 9: Skills 2 (phần 1 → 5 trang 13 SGK Tiếng Anh 9 thí điểm)

1. Discribe what you see in each picture. Do you know what places they are? Listen and check your answers. (Miêu tả cái bạn nhìn thấy trong bức tranh. Bạn có biết đó là nới nào không?)

Để học tốt tiếng anh 9 thí điểm | Giải bài tập tiếng anh 9 thí điểm

A: Ha Noi Botanical Garden.

B: BatTrang pottery village.

C: Viet Nam National Museum of History.

2. Listen to what these students say and decide if the statements are true (T) of false (F), (Nghe những học sinh này nói và xem những câu sau đúng (T) hay sai (S).)

1. T2. T3. F4. F5. T

Hướng dẫn dịch

1. Trà yêu thích lịch sử.

2. Nam thích tự tay mình làm các đồ vật.

3. Gia đình Nam sở hữu một công xưởng ở Bát Tràng.

4. Cây vườn chỉ xuất hiện ở các tỉnh của Việt Nam.

5. Hoa yêu thiên nhiên và sự yên tĩnh.

3. Listen again and complete the table. Use no more than three words for each blank. (Nghe lại và hoàn thành bảng. Sử dùng không nhiều hơn 3 từ cho mỗi chỗ trống.)

StudentPlace of interestActivities
TraViet Nam National Museum of HistorySeeing various (1) artefacts, Looking round and (2) exploring Vietnamese culture
NamBat Trang pottery villageLearning to (3) make things and (4) paint on ceramics
HoaHa Noi Botanical Garden

Climbing up (5) the hill.

Reading (6) books.

Feeding (7) pigeons.

(8) Watching people.

4. If a visitor has a day to spend in your hometown/city, where will you advise him/her to go? What can they do there? Work in pairs, discuss and take notes of your ideas. (Nếu khách du lịch có một ngày để thăm quan quê bạn, bạn sẽ dẫn họ thăm nơi nào? Họ có thể làm những gì ở đó? Làm việc theo cặp, tranh luận và viết lại những ý tưởng của bạn.)

PlacesActivities
Place 1Ben Thanh Market
Place 2Duc Ba Church
Place 3Dinh Doc Lap

5. Imagine that your Australian pen friend is coming to Viet Nam and will spend a day in your hometown/city. He/She has asked for your advice on the places of interest they should go to and the things they can do there. (Tưởng tượng bạn qua thư người Úc của bạn sắp tới Việt Nam và sẽ dành 1 ngày thăm quê bạn. Anh/cô ấy hỏi bạn xin lời khuyên nên thăm nơi nào và những thứ họ có thể làm được ở đó.)

Write an email to give him/her some.(Hãy viết email cho anh/cô ấy một vài lời khuyên.)

Dear Mira,

It's great to know that you're coming to Viet Nam. What a pity you can :>*. spend one day in Ha Noi.

There are so many interesting places in the city, but I think within :ne day you should be able to visit three places. The first place I suggest is Viet Nam National Museum of History. You like history, so it's a must-see place. There's an extensive collection of artefacts tracing ret Sam's history. They're arranged chronologically from primitive to modem times. The second place is Hoan Kiem Lake. It's one of the symbols of Ha Noi. There you can enjoy the beautiful scenery and visit Ngoc Son Temple. You can also have a look at the Old Quarter. Wander around the old streets and some ancient houses to explore Vietnamese culture.

Conveniently, these places are close to one another, so we can walk around easily.

Tell me when you're coming, so I can show you around these places.

Look forward to seeing you soon!

Best wishes,

Thuc Anh

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


unit-1-local-environment.jsp