Unit 1 lớp 9: Skills 2Unit 1: Local environment

Unit 1 lớp 9: Skills 2 (phần 1 → 5 trang 13 SGK Tiếng Anh 9 mới)

1. Discribe what you see in each picture. Do you know what ... (Miêu tả cái bạn nhìn thấy trong bức tranh. Bạn có biết đó là nới nào không?)

Bài nghe:

Để học tốt tiếng anh 9 mới | Giải bài tập tiếng anh 9 mới

A: Ha Noi Botanical Garden.

B: BatTrang pottery village.

C: Viet Nam National Museum of History.

2. Listen to what these students say and decide if ... (Nghe những học sinh này nói và xem những câu sau đúng (T) hay sai (S).)

Bài nghe:

1. T2. T3. F4. F5. T

Hướng dẫn dịch

1. Trà yêu thích lịch sử.

2. Nam thích tự tay mình làm các đồ vật.

3. Gia đình Nam sở hữu một công xưởng ở Bát Tràng.

4. Cây vườn chỉ xuất hiện ở các tỉnh của Việt Nam.

5. Hoa yêu thiên nhiên và sự yên tĩnh.

3. Listen again and complete the table. ... (Nghe lại và hoàn thành bảng. Sử dùng không quá 3 từ cho mỗi chỗ trống.)

Bài nghe:

StudentPlace of interestActivities
TraViet Nam National Museum of HistorySeeing various (1) artefacts, Looking round and (2) exploring Vietnamese culture
NamBat Trang pottery villageLearning to (3) make things and (4) paint on ceramics
HoaHa Noi Botanical Garden

Climbing up (5) the hill.

Reading (6) books.

Feeding (7) pigeons.

(8) Watching people.

4. If a visitor has a day to spend in your hometown/city, where will you advise ... (Nếu khách du lịch có một ngày để thăm quan quê bạn, bạn sẽ dẫn họ thăm nơi nào? Họ có thể làm những gì ở đó? Làm việc theo cặp, tranh luận và viết lại những ý tưởng của bạn.)

PlacesActivities
Place 1Ben Thanh Market
Place 2Duc Ba Church
Place 3Dinh Doc Lap

5. Imagine that your Australian pen friend is coming to Viet Nam and will spend a day ... (Tưởng tượng bạn qua thư người Úc của bạn sắp tới Việt Nam và sẽ dành 1 ngày thăm quê bạn. Anh/cô ấy hỏi xin lời khuyên từ bạn xem nên thăm nơi nào và những thứ họ có thể làm ở đó.)

Write an email to give him/her some.(Hãy viết email cho anh/cô ấy một vài lời khuyên.)

   Dear Mary,

   It's great to know that you're coming to Viet Nam. I hope you’ll have a good time spending one day in Ha Noi.

   There are many interesting places in the city, but I think within one day you are able to visit three places. The first place I suggest is Viet Nam National Museum of History. Since you like history very much, it's a must-see place. There's an extensive collection of artefacts tracing ret Sam's history. They're arranged chronologically from primitive to modem times. The second place is Hoan Kiem Lake. It's one of the symbols of Ha Noi. There you can enjoy the beautiful scenery and visit Ngoc Son Temple. You can also go for a walk at the Old Quarter, wander around the old streets and some ancient houses to explore Vietnamese culture. Fortunately, these places are close to one another, so you can walk around easily.

   Tell me when you're coming, so I can show you around these places.

   Look forward to seeing you soon!

   Best wishes,

   Phuong Thao

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1 khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-1-local-environment.jsp