Unit 11 lớp 9: CommunicationUnit 11: Changing roles in society

Unit 11 lớp 9: Communication (phần 1 → 4 trang 64-65 SGK Tiếng Anh 9 thí điểm)

1a. Work in groups. Read the introduction to the Just imagine! forum. Discuss and take notes of own predictions. (Làm việc theo nhóm. Đọc bài giới thiệu của diễn đàn Just imagine!. Thảo luận và ghi chú những dự đoán của riêng bạn)

b. Read the predictions which have been posted and see if any are similar to yours. (Đọc những dự đoán đã được đăng và xem có cái nào giống của bạn không.)

Hướng dẫn dịch

Chỉ tưởng tượng!

Đây là diễn đàn được lập ra bởi trường Nhật Minh ở Đà Nẵng. Những em học sinh đã được hỏi để chia sẻ suy nghĩ về vai trò của trường học trong tương lai. Đây là những bài đăng chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn.

Bài viết 22:

Trường học sẽ giống như một thành phố nhỏ. Các lớp học sẽ được tổ chức trong những lớp học truyền thống cũng như ở những nơi như nhà hàng thức ăn nhanh nơi học sinh sẽ học cách để hoạt động kinh doanh, hoặc trong viện dưỡng lão nơi họ sẽ học cách chăm sóc người khác. Tóm lại, học sẽ thiết thực hơn.

Lan, lớp 6A.

Bài viết 51:

Tự học sẽ được đề cao. Học sinh sẽ có nhiều tự do lựa chọn đi học vào những ngày nhất định và những bài nhất định. Việc điểm danh tham gia trên lớp không còn được dùng nữa. Học sinh có thẻ ở nhà và theo dõi bài học trực tuyến, hoặc nghiên cứu chủ đề từ nguồn đáng tin cậy khác. Học sẽ mang tính tự giác hơn và vì vậy hiệu quả hơn.

Hương, lớp 9B.

Bài viết 76:

Trường học sẽ không còn chỉ là nơi đánh giá quyết định hoặc là học sinh được phép vào đại học hay không. Xã hội sẽ là một phần của sự đánh giá này thông qua những hoạt động mà học sinh thể hiện bên ngoài lớp học.

Hùng, lớp 9D.

Bài viết 101:

Các trường học sẽ có trách nhiệm hơn đối với những thay đổi bằng việc liên tục chỉnh sửa giáo trình và các hoạt động. Làm như vậy , họ sẽ đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế và giúp giữ gìn an ninh xã hội.

Nguyên, lớp 8G.

2. Work in groups. Look at the coloured words/ phrases in the posts. Then discuss and find their meanings from the context. (Làm việc theo nhóm. Nhìn vào những từ/ cụm từ được tô màu trong những bài đăng. Sau đó thảo luận và tìm ra ý nghĩa từ ngữ cảnh)

1. real; practical.

2. focussed on a particular person; customised: tập trung vào cá nhân.

3. a person who judges another person's performance.

4. reacting quickly and positively; showing interest in something.

5. making the necessary changes to something to make it fit a person or situation.

3. Which response (1-4) is the most relevant to each of the posts in 1b? (Phản hồi nào từ 1 - 4 liên quan nhất đến mỗi bài đăng trong phần 1 b.)

Post 22: 4.

Post 51: 3.

Post 76: 1.

Post 101: 2.

4. Discuss in groups. Support your answers with specific reasons and examples. (Thảo luận theo nhóm. Bổ sung câu trả lời với những lý do và ví dụ cụ thể.)

Which change in the roles of schools in the Just imagine! forum ...

1. Are you most interested in?

2. Do you find most unlikely to happen?

3. Are you sure will be coming soon?

4. Will involve the participation of the whole society?

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 11 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-changing-roles-in-society.jsp