Unit 11 lớp 9: ProjectUnit 11: Changing roles in society

Unit 11 lớp 9: Project (phần 1 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 thí điểm)

Để học tốt tiếng anh 9 thí điểm | Giải bài tập tiếng anh 9 thí điểm

Cái nhìn về tương lai.

Có nhiều sự thay đổi trong xã hội hơn 30 năm qua, và nhiều sự thay đổi hơn nữa chắc chắn sẽ diễn ra. Một cuộc thi được gọi là CÁI NHÌN CỦA BẠN VỀ TƯƠNG LAI đã được mở ra trực tuyến cho học sinh của trường. Thành lập một nhóm 5-6 người làm việc cùng nhau để thảo luận:

- cái nhìn của bạn về tương lai là gì.

- thế giới sẽ khác như thế nào so với thế giới ngày nay.

- bạn cảm thấy như thế nào về điều đó.

Sau đó sẵn sàng trình bày ý kiến của bạn trước lớp trước khi đăng lên trang web của trường..

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 11 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-changing-roles-in-society.jsp