Unit 12 lớp 9: ProjectĐể học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm

Unit 12: My future career

Unit 12 lớp 9: Project (phần 1 → 2 trang 81 SGK Tiếng Anh 9 thí điểm)

1. Describe the picture. (Miêu tả bức tranh)

Để học tốt tiếng anh 9 thí điểm | Giải bài tập tiếng anh 9 thí điểm

2. Draw a picture of your imagined career path. Present it to your class. (Vẽ một bức tranh về con đường sự nghiệp của chính bạn. Trình bày trước lớp.)

Explain:- Why do you think your career path is the way you have drawn it?

- What are the factors you will consider as you do along the path?

- Who do you will help you along the path?

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 12 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 9 (ngắn gọn, đầy đủ), giải bài tập Toán 9, Giải bài tập Vật Lý 9, giải bài tập Hóa học 9giải bài tập Sinh học 9 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-12-my-future-career.jsp