Unit 3 lớp 9: ProjectĐể học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm

Unit 3: Teen stress and pressure

Unit 3 lớp 9: Project (phần 1 trang 35 SGK Tiếng Anh 9 thí điểm)

Teen support group

Work in groups. Prepare some ideas for a teen

Support group in your school:

study skills group

life skills group

social skills group

emotion control skills group

career planning group

Choose one idea and think about how to set up the support group, focussing on the following questions:

What is the name of the support group.

How is the group organised?

How does it help teens?

Present your group's ideas to the rest of class. Get their feedback.

Làm việc theo nhóm. Chuẩn bị các ý tưởng

Hỗ trợ nhóm ở trường:

Kĩ năng học nhóm

Kĩ năng sống

Kĩ năng xã hội

Kĩ năng kiểm soát cảm xúc

Kĩ năng lên kế hoạch nghề nghiệp

Chọn 1 ý tưởng và nghĩ xem làm thế nào để thiết lập nên nhóm hỗ trợ, tập trung vào các cau hỏi sau.

Tên nhóm hỗ trợ là gì?

Nhóm được tổ chức như thế nào?

Nó có giúp các bạn thanh thiếu niên không?

Thuyết trình kế hoạch với cả lớp và nhân những góp ý của các bạn

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 3 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 9 (ngắn gọn, đầy đủ), giải bài tập Toán 9, Giải bài tập Vật Lý 9, giải bài tập Hóa học 9giải bài tập Sinh học 9 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-3-teen-stress-and-pressure.jsp