Unit 3 lớp 9: ProjectUnit 3: Teen stress and pressure

Unit 3 lớp 9: Project (phần 1 trang 35 SGK Tiếng Anh 9 thí điểm)

Teen support group

Work in groups. Prepare some ideas for a teen

Support group in your school:

study skills group

life skills group

social skills group

emotion control skills group

career planning group

Choose one idea and think about how to set up the support group, focussing on the following questions:

What is the name of the support group.

How is the group organised?

How does it help teens?

Present your group's ideas to the rest of class. Get their feedback.

Làm việc theo nhóm. Chuẩn bị các ý tưởng

Hỗ trợ nhóm ở trường:

Kĩ năng học nhóm

Kĩ năng sống

Kĩ năng xã hội

Kĩ năng kiểm soát cảm xúc

Kĩ năng lên kế hoạch nghề nghiệp

Chọn 1 ý tưởng và nghĩ xem làm thế nào để thiết lập nên nhóm hỗ trợ, tập trung vào các cau hỏi sau.

Tên nhóm hỗ trợ là gì?

Nhóm được tổ chức như thế nào?

Nó có giúp các bạn thanh thiếu niên không?

Thuyết trình kế hoạch với cả lớp và nhân những góp ý của các bạn

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 3 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-3-teen-stress-and-pressure.jsp