Unit 5 lớp 9: CommunicationUnit 5: Wonders of Viet Nam

Unit 5 lớp 9: Communication (phần 1 → 4 trang 55 SGK Tiếng Anh 9 thí điểm)

1. Listen to the radio programme from 4Teen. Then decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Nghe chương trình 4Teen. Xem những câu sau câu nào đúng (T), câu nào sai (F).)

1.F2.T3.F4.T5.F

Hướng dẫn dịch

1. MC (Người dẫn chương trình) đọc 5 câu diễn tả một trong các kỳ quan của Việt Nam.

2. MC sẽ không đề cập đến tên riêng của bất kỳ nơi nào trong diễn tả của cô ấy.

3. Các người chơi phải hoạt động để tìm ra kỳ quan ở đâu và bất kỳ ai cho câu trả lời đúng sớm nhất sẽ thắng.

4. Nếu bất kỳ người chơi nào có thể cho câu trả lời chính xác trước khi MC đọc hết các câu, anh ấy/cô ấy là người chiến thắng và nhận được 1 phần quà đặc biệt.

5. Nếu bất kỳ người chơi nào cho câu trả lời sai trước khi MC đọc hết các câu, anh ấy/cô ấy vẫn được phép tiếp tục trò chơi.

2. Listen to the next part of the radio programme. Then fill in the gaps with the words/numbers you hear. (Nghe phần tiếp theo. Sau đó điền vào chỗ trống những từ/số mà bạn nghe được.)

1. central.2. 2003. park4. discovered.5. Paradise

Hướng dẫn dịch

Ann: Đó là 1 kỳ quan thiên nhiên ở miền Trung nước ta. Dương, bạn có muốn thử trả lời không?

Dương: Vâng, thật là dễ. Đó là động Phong Nha.

Ann: Không, rất tiếc sai rồi. Bạn đã mất lượt rồi Dương.

Dương: Trời ơi!

Ann: Đó là 1 hang động kỳ vĩ tọa lạc ở độ cao 200m trên mực nước biển gần nhánh phía Tây của một xa lộ. Các bạn có câu trả lời không, Mary và Linda?

Mary: Không, chưa.

Linda: Không phải mình.

Ann: Được rồi, vậy mình sè tiếp tục với câu thứ 3. Nó nằm ở một công viên quốc gia.

Linda: Có phải là hang Đá ở Kiên Giang không?

Ann: Không, Kiên Giang không phải là miền Trung của nước ta, Linda. Vậy, chúng ta chỉ còn 1 người Mary bây giờ vẫn còn trong cuộc chơi.

Mary: Thật là căng thẳng!

Ann: Hang động được phát hiện bởi 1 người dân địa phương vào năm 2005.

Mary: Mình biết. Nó phải là Thiên Đường hay động Thiên Đường ở Quảng Bình.

Ann: Đúng rồi, Mary! Chúc mừng! Bạn đã cho câu trả lời đúng trước khi mình đọc câu thứ 6, vậy bạn thắng vòng này của trò chơi và nhận 1 món quà đặc biệt.

3. Write six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam you know. (Viết 6 câu miêu tả các kì quan ở Việt Nam mà bạn biết.)

It is a UNESCO World Heritage Site and popular travel destination in Quảng Ninh Province.

French tourists visited in the late 19th century, and named the cave Grotte des Merveilles. There are two bigger islands, Tuan Chau and Cat Ba.

The protected area is from the Cai Dam petrol store to Quang Hanh commune, Cam Pha town and the surrounding zone.

It has two seasons: hot and moist summer, and dry and cold winter.

It is home to 14 endemic floral species and 60 endemic faunal species.

4. Work in groups. Play the game " What's What ?" (Làm việc theo nhóm. Chơi trò "What's what")

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 5 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-5-wonders-of-viet-nam.jsp