Unit 7 lớp 9: CommunicationUnit 7: Recipes and eating habbits

Unit 7 lớp 9: Communication (phần 1 → 4 trang 13 SGK Tiếng Anh 9 thí điểm)

1. Look at the picture. Answer the questions. (Nhìn vào bức tranh. Trả lời những câu hỏi)

Để học tốt tiếng anh 9 thí điểm | Giải bài tập tiếng anh 9 thí điểm

1. Pumpkin soup.

2. Pumpkin, shallots, celery, butter, fresh cream, salt.

2a. Now listen to the first part of a talk where Mi is presenting how to prepare the ingredients. Check your answers. (Bây giờ nghe phần đầu của của nói chuyện nơi mà Mi đang trình bày cách để chuẩn bị các nguyên liệu. Kiểm tra những câu trả lời của bạn.)

b. Listen to the first part of the talk again. Fill each blank with a word/phrase. (Nghe phần đầu của cuộc nói chuyện một lần nữa. Điền từ hoặc một cụm từ vào mỗi ô trống)

1. a kilo2. two3. two sticks4. two tablespoons5. two tablespoons6. a pinch
7.peel8. chop9. peel10. slice11. leaves

3a. Read the steps to make the dish. Rearrange them into the correct order. (Đọc các bước làm sao để làm ra món ăn. Sắp xếp chúng theo thứ tự đúng.)

1-b2-e3-f4-c5-a6-d

Hướng dẫn dịch

1. Đun bơ trong 1 cái nồi sâu, thêm cần tây và củ hẹ và xào vài phút.

2. Thêm bí ngô vào và xào thêm vài phút nữa.

3. Thêm 750ml nước và 1 nhúm muối và nấu cho đến khi bí ngô nhừ. Để nguội 10 phút.

4. Làm nhuyễn súp trong máy trộn cho đến khi nhuyễn.

5. Thêm kem và nấu vừa sôi khoảng 2-3 phút.

6. Để hoàn thiện món ăn, trang trí nó với vài lá cần tây.

b. Listen to the second part of the talk and check your answer. (Nghe đoạn thứ hai của cuộc nói chuyện và kiểm tra câu trả lời của bạn)

c. Listen to the second part again. What are the health benefits of this dish? (Nghe lại đoạn thứ hai một lần nữa. Những lợi ích của món ăn là gì)

- a good source of fibre, minerals, and vitamins, especially vitamin A.

- improve your eyesight and protect yourself from certain cancers.

4a. Work in groups. Choose a dish you like. Discuss its ingredients, how to prepare it and the steps to cook it. Write your ideas on a large sheet of paper. (Làm việc theo nhóm. Chọn một món ăn bạn thích. Thảo luận về thành thành của món ăn, làm sao để chuẩn bị nó và các bước để nấu món ăn. Viết ý tưởng của bạn trên tờ giấy lớn.)

Name of the dish: Chicken and vegetable soup

Ingredients:

- 1 tablespoon of olive oil

- 1 onion

- a pinch of pepper

- 3 stick of parsley

- 6 (3 - inch) strips lemon zest

- 1 small head of fennel

- 1 and 1/2 pounds bone

- in chicken breasts, skin removed

- 8 cups of chicken broth

- 2 carrots

- 2 stalks celery

- a pinch of salt

- 2 cups, whole - wheat extra - wide noodle style pasta

- 3 cups of baby spinach

- lemon juice

Preparation:

- chop the onion

- chop the parsley

- slice the fennel thinly

- slice the carrots

- slice the celery and spinach

Step:

1. Heat the oil in a oven set over medium heat. Add the onion and pepper and cook until the onions begin to soften, 5 minutes. Meanwhile, tie the parsley, lemon zest, and fennel tops together. Add the herb bundle (parsley, lemon zest, and fennel tops), broth, chicken breasts, 2 cups of water. Bring to a very gentle simmer and simmer until the chicken is just cooked through, about 8 minutes. Transfer the chicken to a cutting board and set aside until cool enough to handle. Remove the meat from the bones in large strips, and set aside.

2. Meanwhile, add the sliced fennel, carrots, and celery to the broth and season with salt, to taste. Continue to simmer -until the vegetables are just tender, 5 minutes. Stir in the noodles and cook about 5 minutes. Stir in the reserved chicken and baby spinach until the chicken is heated through and the spinach is wilted. Discard the herb bundle. Stir in lemon juice, to taste. Ladle the soup into serving bowls and garnish it with some celery leaves.

Benefits of the dish: This chicken soup is packed with zesty rich flavors and lots of vegetables good for you. By enhancing prepared low - sodium broth with lots of herbs and lemon and fresh chicken you get a soup that tastes like you simmered it all day long.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 7 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-recipes-and-eating-habbits.jsp