Unit 6 lớp 9: ListenUnit 6: The environment

4. Listen (Trang 50 SGK Tiếng Anh 9)

Listen to the report on how our oceans are polluted. Then complete the notes. (Nghe bản báo cáo về mức độ ô nhiễm của các đại dương. Sau đó hãy hoàn thành bản ghi chú.)

Gợi ý:

How the ocean is polluted?

Firstly: raw sewage is pumped directly into the sea.

Secondly: garbage isdropped into the sea.

Thirdly: oil spills come from ships at sea.

Next: waste materials come from factories.

Finally: oil is washed from the land.

Các bài soạn tiếng Anh 9 unit 6 khác | Để học tốt các bài học tiếng Anh 9 unit 6 khác:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 9 | Giải bài tập tiếng Anh 9 | Để học tốt tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 9 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-the-environment.jsp


Bài viết liên quan