Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Ôn tập Chương 4 (phần 5)Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Ôn tập Chương 4 (phần 5)

Câu 41:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 0     B. -1/6     C. (-1)/2     D. -∞

Quảng cáo

Câu 42:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. -∞    B. 2    C. 4/3    D. -4/3

Câu 43:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 0    B. 1    C. 2    D. +∞

Câu 44:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. -5/3    B. -1/3    C. 0    D. +∞

Câu 45: Cho hàm số:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Kết luận nào sau đây là sai:

A. Hàm số liên tục tại x=-2

B. Hàm số liên tục tại x=2

Quảng cáo

C. Hàm số liên tục tại x=-4

D. Hàm số liên tục tại x=4

Câu 46:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Phải bổ sung thêm giá trị f(0) bằng bao nhiêu thì hàm số f(x) liên tục tại x=0?

A. 0    B. 1/2    C. 1/√2    D. 1/(2√2)

Câu 47: Cho hàm số:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Với giá trị nào của a thì hàm số đã cho liên tục tại x=2?

A. -2    B. -1    C. 1    D. 3

Hướng dẫn giải và Đáp án

4142434445 4647
A D B A A B C
Quảng cáo

Câu 41: A

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 42: D

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 12