Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 1 (có đáp án): Trật tự thế giới sau chiến tranh (phần 3)Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 1 (có đáp án): Trật tự thế giới sau chiến tranh (phần 3)

Câu 31. Nội dung nào sau đây không phải là quyết định của Hội nghị Ianta?

Quảng cáo

A. Thành lập tòa án quốc tế Nuyrambe để xét xử tội phạm chiến tranh.

B. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh và tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

C. Thống nhất về việc thành lập tổ chức Liên Hợp quốc.

D. Thống nhất về việc thành lập tổ chức Liên Hợp quốc.

Đáp án: A

Câu 32. Tổ chức nào sau đây không phải là tổ chức của Liên hợp quốc?

A. UNICEF

B. WTO

C. WHO

D. UNESCO

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 33. Trụ sở của tổ chức Liên Hợp quốc được đặt ở đâu?

A. NewYork

B. Oasinhton

C. California

D. Boston

Đáp án: A

Câu 34. Nguyên tắc cơ bản nhất chỉ đạo hoạt động của Liên Hợp quốc

A. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước

B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào

C. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc

D. Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc)

Đáp án: C

Mục đích của Liên hợp quốc được nêu ra trong Hiến chương là: duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mỗi quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc. Chính vì vậy nguyên tắc: Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết dân tộc là nguyên tắc cơ bản đầu tiên được nêu ra trong 5 nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc

Câu 35. Vai trò trọng yếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là

A. giải quyết thỏa đáng các vấn đề về kinh tế - xã hội.

B. tăng cường quan hệ họp tác giữa các nước.

C. giải quyết mọi công việc của Đại hội đồng.

D. chịu trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

Đáp án: D

Quảng cáo

Câu 36. Hiến chương Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực từ khi nào?

A. 24 – 11 – 1945

B. 24 -10 – 1945

C. 25 – 4 – 1945

D. 26 – 6 – 1945

Đáp án: B

Câu 37. Việt Nam lần đầu tiên được tín nhiệm làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an là vào nhiệm kỳ nào?

A. 2008-2009.

B. 2007 – 2008

C. 2009 – 2010

D. 2006 – 2007

Đáp án: A

Câu 38. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (2/1945) là:

A. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

B. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

C. Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận

D. Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.

Đáp án: C

Quảng cáo

Câu 39. Theo quyết định của Hội nghị Ianta vùng Đông Đức, Đông Âu, miền Bắc Triều Tiên thuộc phạm vi ảnh hưởng của

A. Mĩ     B. Liên Xô     C. Pháp     D. Anh

Đáp án: B

Câu 40. Theo nguyên tắc nhất trí của 5 nước Ủy viên thường trực, một quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chắc chắn được thông qua khi

A. Chỉ có ít nước bỏ phiếu chống

B. Không có nước nào bỏ phiếu chống

C. Không có nước nào bỏ phiếu

D. Phần lớn các nước bỏ phiếu thuận

Đáp án: B

Một quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được thông qua khi không có nước nào bỏ phiếu chống cũng đồng nghĩa với việc nếu có một nước bỏ phiếu trống thì quyết định sẽ không được thông qua.

Câu 41. Một trong những cam kết nào sau đây là một trong những điều kiện để Liên Xô tham gia việc chiến tranh chống Nhật?

A. Mĩ và các nước Đồng minh phải ký cam kết không tấn công Liên Xô

B. Khôi phục quyền lợi của nước Nga bị mất do cuộc chiến tranh Nga – Nhật 1904 – 1905

C. Vùng Đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô

D. Toàn quyền chiếm đóng nước Đức

Đáp án: B

Câu 42. Vì sao trật tự Ianta được gọi là trật tự hai cực?

A. Hình thành các quốc gia đối lập nhau giữa các khu vực.

B. Tạo ra những vùng ảnh hưởng của hai cường quốc Xô – Mĩ tại các khu vực trên thế giới.

C. Phân chia thành hai khu vực với sự phát triển kinh tế xã hội khác nhau.

D. Phân chia thế giới thành hai hệ thống các nước với chế độ xã hội khác nhau.

Đáp án: D

Câu 43. Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc nào sau đây của Liên Hợp Quốc để giải quyết vấn đề Biển Đông?

A. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

B. Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc).

C. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

D. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia dân tộc.

Đáp án: A

Câu 44. Cơ quan hành chính - tổ chức Liên Hợp Quốc

A. Đại hội đồng

B. Hội đồng Bảo an

C. Ban thư kí

D. Hội đồng quản thác

Đáp án: C

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com
Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12