Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 1 (Phần 2 - Đề 6)Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 1 (Phần 2 - Đề 6)

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm). Khi mới lập quốc, kinh đô nước Chăm pa ban đầu đóng ở đâu?

A. Ở Sin-ha-pu-ra (Trà Kiệu – Quảng Nam)

B. Ở In-đra-pu-ra (Đồng Dương – Quảng Nam)

C. Ở Vi-giay-a (Trà Bàn -Bình Định)

D. Không phải các nơi trên

Câu 2: (0,5 điểm). Chữ viết của người Chăm pa bắt nguồn từ chữ nào?

A. Bắt nguồn từ chữ tượng hình của Trung Quốc

B. Bắt nguồn từ chữ tượng ý của Trung Quốc

C. Bắt nguồn từ chữ Quốc ngữ của Việt Nam

D. Bắt nguồn từ chữ Phạn của người Ấn Độ

Câu 3: (0,5 điểm). Người Chăm và người Phù Nam sùng tín tôn giáo nào nhất?

A. Phật giáo

B. Bà La Môn

C. Ấn Độ giáo

D. Hin đu giáo và Phật giáo

Câu 4: (0,5 điểm). Quan hệ xã hội của người Chăm là mối quan hệ giữa?

A. Công nhân, nông dân, thợ thủ công.

B. Quý tộc, nô lệ, dân tự do và dân lệ thuộc

C. Địa chủ nông dân và nô lệ

D. Quý tộc, địa chủ, nông dân và nô lệ

Câu 5: (0,5 điểm). Quốc gia cổ Phù Nam được hình thành trên cơ sở nền văn hóa nào?

A. Văn hóa Sa Huỳnh

B. Văn hóa Đồng Nai

C. Văn hóa Óc Eo

D. Văn hóa Đông Sơn

Câu 6: (0,5 điểm). Quốc gia Phù Nam tồn tại khoảng thời gian nào?

A. Khoảng từ thế kỷ I đến thế kỷ VI

B. Khoảng từ thế kỷ II đến thế kỷ V

C. Khoảng từ thế kỷ I đến thế kỷ V

D. Khoảng từ thế kỷ II đến thế kỷ IV

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 (3,5 điểm). Những nét chính về sự hình thành quốc gia cổ phù Nam. Phân tích tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa của quốc gia Phù nam.

Câu 8 (3,5 điểm). So sánh đời sống kinh tế, văn hóa của cư dân Chăm pa cổ và cư dân Phù Nam cổ?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A D D B C A

Câu hỏi Tự luận

Câu 7:

* Sự hình thành:

   -Quốc gia cổ Phù Nam được hình thành trên cơ sở nền văn hóa Óc Eo vào khoảng thế kỷ I và trở thành quốc gia rất phát triển ở vùng Đông Nam Á bấy giờ.

   - Quốc gia Phù Nam bao gồm nhiều tiểu vương quốc, bộ phận chủ yếu ở Tây Nam Bộ, nói tiếng Nam Đảo.

* Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa:

   - Về kinh tế:

      + Nông nghiệp: trồng lúa, ngoài ra còn có các loại csay ăn quản và cây lương thực khác.

      + Thủ công nghiệp: phát triển, gồm nhiều ngành nghề: gốm, luyện kim…

   - Về chính trị: ở nhà sàn, mặc đồ chui đầu, xăm mình, xõa tóc, đi chân đất, hỏa táng. Đồ trang sức có nhẫn, khuyên, vòng đồng. Phật giáo và Bà La Môn được sùng tín. Nghệ thuật xây dựng, kiến trúc, múa, nhạc khá phát triển.

      Như vậy những nét tương đồng và mối quan hệ giữa các quốc gia Chăm pa cổ, Phù Nam cổ và Văn Lang- Âu Lạc cổ là : có một nền kinh tế, văn hóa phát triển và có mối quan hệ với nhau.

      Mỗi tộc người đều có những nét riêng về văn hóa, xã hội như tôn giáo , tín ngưỡng, đặc điểm nghệ thuật, xây dựng, kiến trúc.

Câu 8 : So sánh theo bảng kê sau:

Cư dân Đời sống kinh tế Đời sống văn hóa
Cư dân Chăm pa cổ

- Nông nghiệp: Chủ yếu là nông nghiệp trồng lúa, sử dụng công cụ bằng sắt và sức kéo trâu bò, guồng xe nước trong sản xuất.

- Thủ công nghiệp: Nghề dệt, làm đồ gốm, đồ trang sức, chế tạo vũ khí bằng kim loại, đóng gạch.

- Chữ viết: Chữ Phạn của Ấn Độ.

- Tôn giáo: Bà LA Môn và Phật giáo.

- Phong tục tập quán: ở nhà sàn, ăn trầu cau và hỏa táng người chết

Cư dân Phù Nam cổ

- Nông nghiệp: trồng lúa ngoài ra còn có các loại cây ăn quả và cây lương thực khác.

- Thủ công nghiệp: phát triển gồm nhiều ngành nghề: gốm, luyện kim..

- Chữ viết: Chữ Phạn của Ấn Độ.

- Tôn giáo: Bà LA Môn và Phật giáo.

- Phong tục tập quán: ở nhà sàn, ăn trầu cau và hỏa táng người chết

Các Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 10 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Lịch Sử 10 | Đề kiểm tra Sử 10 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sgk Lịch Sử 10 bám sát cấu trúc Câu hỏi tự luận và Câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn đạt được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra môn Lịch Sử 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-su-10-chuong-1-phan-2.jsp