Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 1 (Phần 3 - Đề 5)Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 1 (Phần 3 - Đề 5)

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 : (0,5 điểm). Đại diện cho trào lưu tư tưởng triết học Ánh sáng là những ai?

A. Mông-te-xki-ơ, Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê

B. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô

C. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Phu-ri-ê

D. Mông-te-xki-ơ, Xanh-xi-mông, Rút-xô

Câu 2 : (0,5 điểm). Triết học Ánh sáng tấn công vào hệ tư tưởng nào?

A. Phong kiến

B. Tư sản

C. Chiếm nô

D. Giáo hội

Câu 3 : (0,5 điểm). Cách mạng tư sản Pháp chính thức bùng nổ vào thời gian nào?

A. Ngày 5-5-1789

B. Ngày 14-7-1798

C. Ngày 14-7-1789

D. Ngày 14-8-1789

Câu 4 : (0,5 điểm). KHẩu hiệu “Tự do – Bình đẳng –Bác ái” được thông qua văn kiện nào của nước Pháp ?

A. Hiến pháp năm 1791

B. Triết học Ánh sáng

C. Lời kêu gọi của Quốc hội Pháp năm 1792

D. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

Câu 5 : (0,5 điểm). Ngày 21-1-1793, diễn ra sự kiện lịch sử nào ở nước Pháp?

A. Ưuốc hội khai mạc, tuyên bố phế truất vua Lui XVI

B. Phái Ghi –rông –đanh lên nắm chính quyền

C. Vua Lu-I XVI bị xử chém vì tội phản quốc

D. Nền Cộng hòa thứ nhất được thiết lập

Câu 6 : (0,5 điểm). Điền sự kiện ở cột B cho phù hợp với thời gian ở cột A sau đây:

A B

1. Tháng 6-1793

2. Ngày 23-8-1793

3. Ngày 27-7-1794

4. Năm 1804

5. Năm 1812

A. .............................................................

B. .............................................................

C. .............................................................

D. .............................................................

E. .............................................................

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 (7 điểm). trình bày và phân tích những việc làm của chính quyền cách mạng do phái Gia-cô-banh cầm quyền?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án B A C D C

Câu 6 :

A B
1 tháng 6 – 1793 A. Hiến pháp mới được thông qua, tuyên bố chế độ cộng hòa, ban bố quyền dân chủ rộng rãi.
2. Ngày 23 – 8 – 1793 B. Quốc hội thông qua sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc”
3. Ngày 27 – 7 – 1794 C. Lực lượng tư sản phản cách mạng đảo chính, bắt Ro-be-spie và các nhân vật chủ chốt của phải Gia-cô-banh.
4. Năm 1804 D. Na-pô-lê-ông lên ngôi Hoàng đế đã thành lập Đế chế thứ nhất, lấy hiệu là Na-pô-lê-ông I.
5. Năm 1812 E. Na-pô-lê-ông I thua trận ở Nga

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 :

   - Chính quyền Gia-cô-banh đã thực hiện nhiều biện pháp kiên quyết để chống lại thù trong, giặc ngoài, ổn định đời sống của nhân dân.

      + Đạo luật 6-1793, trả lại ruộng đất cho nhân dân.

      + Lấy ruộng đất tịch thu của quý tộc, chia thành lô nhỏ, bán cho dân nghèo trả dần trong 10 năm.

      + Các đặc quyền của chế độ phong kiến bị xóa bỏ.

   - Tháng 6 – 1793, Hiến pháp mới công bố thiết lập chế độ cộng hòa, xóa bỏ bất bình đẳng về đẳng cấp.

   - Ngày 23 – 8 – 1793, Quốc hội thông qua sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc” để huy động sức mạnh của nhân dân cả nước chống “thù trong giặc ngoài”, ban hành luật giá tối đa với lương thực, thực phẩm để chống nạn đầu cơ, tích trữ, đồng thời ban hành luật về mức lương tối đa của công nhân. Hưởng ứng lệnh tổng động viên, 42 vạn người đã tình nguyện tham gia quân cách mạng. Nhờ vậy, phái Gia-cô-banh đã dập tắt được các cuộc nổi loạn và giành nhiều thắng lợi trên chiến trường, đuổi quân xâm lược ra khỏi biên giới. Cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao.

   - Những chính sách của chính phủ Gia-cô-banh đã tập hợp được sức mạnh của quần chúng lao động để đánh bại thù trong, giặc ngoài đưa cách mạng Pháp tới đỉnh cao, nhất là giai đoạn chân chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh. Lê-nin đã chỉ ra rằng: “Những người Gia-cô-banh hồi năm 1793 đã đi vào lịch sử như một tấm gương vĩ đại đấu tranh cách mạng chân chính chống giai cấp bóc lột, do giai cấp những người lao động và những người bị áp bức làm chủ toàn bộ chính quyền nhà nước tiến hành.

Các Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 10 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Lịch Sử 10 | Đề kiểm tra Sử 10 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sgk Lịch Sử 10 bám sát cấu trúc Câu hỏi tự luận và Câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn đạt được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra môn Lịch Sử 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-su-10-chuong-1-phan-3.jsp