Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 1 (Phần 3 - Đề 6)Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 1 (Phần 3 - Đề 6)

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 : (0,5 điểm). Để đưa đất nước thoát khỏi cơn hiểm nghèo, việc đầu tiên mà những người Gia-cô-banh quan tâm giải quyết là gì?

A. Kiên quyết trừng trị bọn nội phản

B. Ban hành ngay Hiến pháp mới

C. Giải quyết ruộng đất cho nông dân

D. Kiên quyết đấu tranh chống ngoại xâm

Câu 2: (0,5 điểm). Hiến pháp năm 1793 của nước Pháp tuyên bố xóa bỏ điều gì?

A. Sự bất bình đẳng về đẳng cấp

B. Mọi đặc quyền của chế độ phong kiến

C. Chế độ tư hữu

D. Mọi quyền tự do dân chủ

Câu 3 : (0,5 điểm). Nền độc tài quân sự nước Pháp được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 1-1799

B. Tháng 11-1799

C. Tháng 11-1812

D. Tháng 12-1804

Câu 4 : (0,5 điểm). Trong cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789, lực lượng nào đóng vai trò quyết định đưa cách mạng đến thành công?

A. Công nhân

B. Nông dân

C. Tư sản

D. Quần chúng nhân dân

Câu 5: (0,5 điểm). Hoàn thành các câu sau đây về cách mạng tư sản Pháp:

A. Bộ phận tư sản tài chính được gọi là phái..........................................

B. Phái Ghi-rông-đanh chủ yếu là tầng lớp........................................

C. Vua lu-I XVI bị xử chém vì.................................

D. Nền cộng hòa thứ nhất được thiết lập vào năm..............................

Câu 6 : (0,5 điểm). Hãy nối nội dung ở cột B cho phù hợp với cột A về cách mạng tư sản Pháp năm 1789

A B

1. Nguyên nhân

2. Diễn biến

3. Ý nghĩa

A. Lật đổ chính quyền quân chủ chuyên chế

B. Kinh tế nông nghiệp bị lạc hậu

C. Vua Lu-I XVI bị xử tử

D. Thủ tiêu mọi tàn dư của chế độ phong kiến

E. Nền kinh tế công thương nghiệp bị kìm hãm

F. Mở đầu thời kỳ thắng lợi và củng cố chủ nghĩa tư bản

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 Câu 7 (7 điểm). Lập niên biểu diễn biến cách mạng tư sản Pháp qua các giai đoạn.Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C A B D

A. Lập hiến

B. Tư sản công thương nghiệp

C. Tội phản quốc.

D. 1792.

Nối 1 với B,E.

Nối 2 với A,C.

Nối 3 với D,F.

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 :

* Lập niên biểu:

Các giai đoạn Những sự kiện quan trọng

Từ 14-7-1789 đến 10-8-1792:

Cách mạng bùng nổ và phát triển

Khởi nghĩa của nhân dân Pa-ri phá ngục Ba-xti, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế. Tháng 8-1789 thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền. Cách mạng lan rộng khắp nước.

Từ 10-8-1792 đến 2-6-1793:

Cách mạng tiếp tục phát triển

Khởi nghĩa của nhân dân Pa-ri; nền quân chủ lập hiến bị lật đổ, thiết lập nền cộng hòa. Vua Lu-I XVI bị tử hình. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cách mạng.

Từ 2-6-1793 đến 27-7-1794:

Đỉnh cao của cách mạng

Nhân dân Pa-ri khởi nghĩa lật đổ phái Ghi-rông-đanh; xóa bỏ mọi đặc quyền của phong kiến đẩy lùi được nạn ngoại xâm.
Từ 27-7-1794 đến 9-11-1799: Đảo chính phản cách mạng, phái Gia-cô-banh bị lật đổ.
Thoái trào cách mạng Đảo chính của Na-pô-lê-ông, chế độ độc tài quân sự thiết lập.

* Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp:

   - Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đã hoàn thành các nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản; lật đổ chính quyền quân chủ chuyên chế; thủ tiêu mọi tàn dư phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, những cản trở đối với công thương nghiệp bị xóa bỏ, thị trường dân tộc thống nhất được hình thành.

   - Cách mạng tư sản Pháp đã mở ra thời đại mới – thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến thời bấy giờ.

Các Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 10 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Lịch Sử 10 | Đề kiểm tra Sử 10 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sgk Lịch Sử 10 bám sát cấu trúc Câu hỏi tự luận và Câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn đạt được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra môn Lịch Sử 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-su-10-chuong-1-phan-3.jsp