Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 2 (Phần 2 - Đề 10)Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 2 (Phần 2 - Đề 10)

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm). Ai là tác giả của tác phẩm “Bạch Đằng giang phú”, một tác phẩm thể hiện niềm tự hào dân tộc?

A. Trần Quốc tuấn

B. Nguyễn Trãi

C. Trương Hán Siêu

D. Lý Thường Kiệt

Câu 2: (0,5 điểm). Đời nhà Trần có một danh sĩ được gọi là “Lưỡng quốc trạng nguyên” (trạng nguyên hai nước). Đó là ai?

A. Lê Quý đôn

B. Chu Văn An

C. Phạm Sư Mạnh

D. Mạc Đĩnh Chi

Câu 3: (0,5 điểm). Ai là tác giả của hai câu thơ dưới đây:

         “Tướng sĩ, quân hầu đều biết chữ

         Chăn voi, thư lại cũng hay thơ”

A. Trần Nguyên Đán

B. Trần Nhân Tông

C. Trần Quang Khải

D. Phạm Sư Mạnh

Câu 4: (0,5 điểm). Trần Thái tông viết hai câu thơ:

         “Người lính già đầu bạc

         Kể mãi chuyện Nguyên Phong”

để nói về chiến công oanh liệt chống quân xâm lược nào?

A. Nhà TỐng (1075-1077)

B. Nhà Nguyên (1288)

C. Mông Cổ (1258)

D. NHà Minh (1427)

Câu 5: (0,5 điểm). Vào cuối thế kỷ XIV, một khu thành lớn được xây dựng ở đâu?

A. Ở lam Sơn (Thanh Hóa )

B. Ở chí Linh (Thanh Hóa)

C. Ở Thăng LOng

D. Ở Vĩnh Lộc (thanh Hóa)

Câu 6: (0,5 điểm). Nối nộidung ở cột A cho phù hợp với nội dung ở cột B sau đây?

A B
1. Nam quốc sơn hà A. Trần quang Khải
2. Hịch tướng sĩ B. Phạm Ngũ Lão
3. Đoạt sáo Chương Dương C. Trương Hán Siêu
4. Hoành sáo giang sơn D. Lý Tế Xuyên
5. Bạch Đằng giang phú E. Lý Thường Kiệt
6. Việt điện u linh G.Trần Quốc tuấn
7. Lĩnh Nam chích quái H. Trần Thế Pháp

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 (3 điểm). văn học của nước ta trong các thế kỷ XI- XV phát triển như thế nào?

Câu 8 (4 điểm). Thống kê các công trình nghệ thuật thời Lý –Trần và nêu lên nét đặc sắc của nó?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C D A C D

Nối 1 với E. Nối 2 với G.

Nối 3 với A. Nối 4 với B.

Nối 5 với C. Nối 6 với D.

Nối 7 với H.

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 :

   - Văn học:

      + Văn học chữ Hán cũng phát triển, đã xuất hiện hàng loạt bài thơ, bài hịch, bài phú nổi tiếng như “Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Bạch Đằng giang phú, các tập thơ của Trần Nhân Tông, Trần Quang khải, Nguyễn Trung ngạn, Phạm Sư Mạnh...thể hiện tình cảm yêu nước, tự hào dân tộc, đánh dấu sự hình thành của văn học dân tộc.

      + Ở các thế kỷ XI-XII, chữ Nôm ra đời trên cơ sở học tập chữ Hán, xuất hiện một số nhà thơ Nôm ở thời Trần, Hồ.

Câu 8 :

   Sự phát triển chung của nền văn hóa dân tộc đã có tác động lớn đến sự phát triển của nghệ thuật kiến trúc và tạo hình. Thời Lý – Trần có các công trình kiến trúc đặc sắc:

   - Thành Thăng long được xây dựng từ thời Lý, có quy mô lớn, giữa hai vùng dài khoảng 25 km. Trong thành có nhiều cung điện, có lầu 4 tầng thể hiện nét riêng và độc đáo của văn hóa Đại Việt.

   - Chùa Một Cột là sáng tạo nghệ thuật đặc sắc. Toàn bộ ngôi chùa xây trên một cột đá lớn dựng giữa hồ, tựa như tòa sen.

   - Tháp Báo Thiên (Hà Nội) gồm 12 tầng, cao khoảng 60 trượng. Tháp Phổ Minh (Hà-Nam –Ninh), Tháp Bình sơn (Vĩnh Phúc)...đều có quy mô khá lớn.

   - Tượng Phật Di lặc ở chùa Quỳnh Lâm, chuông Quy Điền, vạc Phổ Ninh...

   Nghệ thuật độc đáo thời Lý – Trần trên bước đường trưởng thành đã tiếp thu một số ảnh hưởng của Nghệ thuật Chăm pa và Trung Quốc, song chủ yếu vẫn là sự tiếp nối và phát huy mạnh mẽ truyền thống nghệ thuật lâu đời của dân tộc hàng ngàn năm trước. Nghệ thuật đó thể hiện sâu sắc cuộc sống và tâm hồn của dân tộc ta.

Các Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 10 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Lịch Sử 10 | Đề kiểm tra Sử 10 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sgk Lịch Sử 10 bám sát cấu trúc Câu hỏi tự luận và Câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn đạt được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra môn Lịch Sử 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-su-10-chuong-2-phan-2.jsp