Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 3 (Đề 6)Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 3 (Đề 6)

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1: (0.5 điểm). Bắc Kinh và Nam Kinh vừa là trung tâm kinh tế vừa là trung tâm chính trị vào thời kì nào ở Trung Quốc ?

A. Thời Minh - Thanh.

B. Thời Đường Tống.

C. Thời Tần - Hán.

D. Tất cả các thời kỳ trên.

Câu 2 : (0,5 điểm). Dựa vào đâu các nhà văn Trung Quốc viết loại « Tiểu thuyết chương hồi » ?

A. Những câu chuyện dân gian.

B. Những sự tích lịch sử.

C. Những cuộc đấu tranh chống ngoại xâm.

D. Những chính sách cai trị của các Hoàng đế.

Câu 3 : (0,5 điểm). Lưu Bị, Quang Vũ và Trương Phi là ba nhân vật chính trong tác phẩm nào ở Trung Quốc ?

A. Thủy Hử.

B. Đầu thế kỷ XVIII.

C. Hầu Lâu Mộng.

D. Giữa thế kỷ XVIII.

Câu 4 : (0,5 điểm). Ghi đúng (Đ) vào các câu dưới đây :

A. La Quán Trung viết Tam Quốc diễn nghĩa dựa vào câu chuyện được lưu truyền trong nhân gian về Lưu Bị, Quang Vũ và Trương Phi đã kết nghĩa ở vườn đào.

B. Tác phẩm Thủy Hử của Ngô Thừa Ân tường thuật lại diễn biến cuộc khởi nghĩa nông dân do Tống Giang làm thủ lĩnh.

C. Tây Du Ký là một tác phẩm nổi tiếng của Thi Nại Am kể chuyện sư Huyền Trang và đồ đệ tìm đường sang Ấn Độ lấy kinh.

D. Hầu Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần viết về câu chuyện hưng suy của một gia đình quý tộc và tình yêu đôi lứa.

Câu 5: (0,5 điểm). Điểm mới về văn học thời Minh, Thanh là gì?

A. "Tiểu thuyết chương hồi".

B. "Tiểu thuyết kể chuyện".

C. "Tiểu thuyết lịch sử".

D. "Tiểu thuyết dân gian".

Câu 6 : (0,5 điểm). Hãy nối tên các tác giả cho phù hợp với các tác phẩm nổi tiếng sau đây:

Tác giả Tác phẩm

1. Tư Mã Thiên

2. Lý Bạch

3. Đỗ Phủ

4. Bạch Cư Dị

5. Thi Nại Am

6. La Quán Trung

7. Ngô Thừa Ân

8. Tào Tuyết Cần

A. Tây Du Ký

B. Tam Quốc Diễn Nghĩa

C. Hầu Lâu Mộng

D. Sử Kí

E. Thủy Hử

F. Hành lộ nan

G. Thu hứng

H. Tì bà hành

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 (7 điểm). Hãy nêu những thành tựu tiêu biểu của văn hóa Trung Quốc thời phong kiến.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A B B A;D A

- Nối 1 với D; - Nối 2 với F.

- Nối 3 với G; - Nối 4 với H.

- Nối 5 với E; - Nối 6 với B.

- Nối 7 với A; - Nối 8 với C.

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 :

* Thành tựu văn hóa thời Tần – Hán:

   - Nho giáo:

      + Nho gia là một trường phái tư tưởng xuất hiện từ thời cổ đại, do Khổng Tử sáng lập.

      + Thời Hán Vũ Đế, nho giáo trở thành công cụ sắc bén phục vụ cho nhà nước phong kiến tập quyền trở thành cơ sở lý luận và tư tưởng của chế độ phong kiến.

      + Các quan niệm về quan hệ, phục tùng giữa vua – tôi, chồng –vợ, cha – con.

   - Văn học: Ở thời Hán, phú là một thể loại văn học đặc biệt với nội dung ca ngợi tổ quốc, khích lệ long yêu nước của nhân dân. Những nhà sáng tác phú nổi tiếng thời Tây Hán là Giả Nghị, Tư Mã Tương Như…

   - Sử học: Từ thời Tây Hán đã trở thành một lĩnh vực độc lập, mà người đặt nền móng là Tư Mã Thiên với bộ Sử ký đồ sộ.

* Thành tựu văn hóa thời Đường – Tống:

   - Thơ Đường có số lượng lớn, phản ánh sâu sắc đời sống xã hội lúc bấy giờ và đạt đến trình độ cao về nghệ thuật. Tiêu biểu là các nhà thơ Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị.

   - Phật giáo ngày một thịnh hành biểu hiện là các nhà sư sang Ấn Độ học và các nhà sư Ấn Độ sang Trung Quốc để truyền đạo, chùa chiền được xây dựng nhiều.

   - Nho giáo phát triển thêm về lý luận, các vua nhà Tống rất tôn sùng Nho giáo.

* Thành tựu văn hóa thời Minh –Thanh:

   - Về tiểu thuyết "Tiểu thuyết chương hồi"

      + Thủy Hử của Thi Nại Am.

      + Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung.

      + Tây du ký của Ngô Thừa Ân.

      + Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần.

   - Về nghệ thuật: Có nền nghệ thuật lâu đời, với trình độ cao; phong cách độc đáo biểu hiện ở các mặt hội họa, điêu khắc, mỹ thuật.

Các Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 10 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Lịch Sử 10 | Đề kiểm tra Sử 10 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sgk Lịch Sử 10 bám sát cấu trúc Câu hỏi tự luận và Câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn đạt được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra môn Lịch Sử 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-su-10-chuong-3.jsp