Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 6 (Đề 13)Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 6 (Đề 13)

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 : (0,5 điểm). Đặc điểm của Người tối cổ là gì?

A. Sống thành từng bầy

B. Chưa trút hết lốt vượn nhưng đã biết chế tác công cụ

C. Đã chuyển sang sống thành thị tộc, bộ lạc

D. Câu A và B đúng

Câu 2: (0,5 điểm). Biết tạo ra lửa và sử dụng lủa, đó là phát minh của

A. Người vượn cổ

B. Người tối cổ

C. NGười tinh khôn

D. Người tối cổ và NGười tinh khôn

Câu 3 : (0,5 điểm). Khoảng 6000 năm trước đây, người ta bắt đầu thấy cư dân cày bừa trên ruộng ven sông nào?

A. Sông Nin và sông Lưỡng Hà

B. Sông Hằng và sông Ấn

C. sông Hoàng Hà

D. Sông Hồng

Câu 4 : (0,5 điểm). Xã hội có giai cấp đầu tiên ở phương Đông xuất hiện ở đâu?

A. Sông Nin và sông Lưỡng Hà

B. Sông Hằng và sông Ấn

C. sông Hoàng Hà

D. Sông Hồng

Câu 5 : (0,5 điểm). Ngành kinh tế chủ yếu trong xã hội cổ đại phương Đông là gì?

A. Thủ công nghiệp

B. Thương nghiệp

C. Nông nghiệp

D. Tất cả các ngành trên

Câu 6 : (0,5 điểm). Chữ viết đầu tiên của người Phương Đông cổ đại là chữ gì?

A. Chữ tượng hình

B. Chữ tượng ý

C. Chữ tượng thanh

D. Chữ Nôm

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 (3 điểm). Nêu những nét chính về xã hội nguyên thủy

Câu 8 (4 điểm). So sánh các quốc gia cổ đại phương Đông với các quốc gia cổ đại phương Tây theo các tiêu chí sau đây:

   1. Thời gian ra đời

   2. Địa bàn

   3. Công cụ sản xuất

   4. Giai cấp thống trị

   5. Lực lượng sản xuất chủ yếu

   6. Ngành sản xuất chính

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án D B A A C A

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 :

   - Người tối cổ sống thành từng bầy, chưa trút hết lớp vượn, nhưng đã biết chế tạo công cụ.

   - Người tinh khôn chuyển sang sống thành thị tộc, bộ lạc, con người đã thể hiệ những phẩm chất riêng của mình:

      + Biết sử dụng lửa và tạo ra lửa.

      + Biết ghè đẽo côngcụ sắc bén hơn.

      + Đời sống không ngừng tiến bộ.

      + Biết làm nhà, mặc quần áo, đeo đồ trang sức.

      + sống theo cộng đồng, công bằng và tự nguyện.

Câu 8 :

So sánh các quốc gia cổ đại phương Đông với các quốc gia cổ đại phương Tây:

TIêu chí so sánh Các quốc gia cổ đại phương Đông các quốc gia cổ đại phương Tây
1. Thời gian ra đời 3.500 TCN 1.000 TCN
2. Địa bàn Lưu vực các con sông Ven biển Địa Trung Hải
3. Công cụ sản xuất Đồ đá, tre, gỗ, đồng Đồ sắt
4. Giai cấp thống trị Vua, chuyên chế, tăng lữ, quý tộc Chủ nô
5. Lực lượng sản xuất chủ yếu Nông dân công xã Nô lệ
6. Ngành sản xuất chính Nông nghiệp Thủ công nghiệp

Các Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 10 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Lịch Sử 10 | Đề kiểm tra Sử 10 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sgk Lịch Sử 10 bám sát cấu trúc Câu hỏi tự luận và Câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn đạt được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra môn Lịch Sử 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-su-10-chuong-6.jsp