Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 1 (Phần 3 - Đề 1)Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 1 (Phần 3 - Đề 1)

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 : (0,5 điểm). Vào thời gian nào, nền kinh tế nước Anh phát triển mạnh nhất Châu âu?

A. Thế kỷ XVI

Quảng cáo

B. Thế kỷ XVII

C. Thế kỷ XVIII

D. Thế kỷ XV

Câu 2: (0,5 điểm). Nhờ đâu vào thế kỷ XVII nước Anh giàu lên nhanh chóng?

A. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngoại thương

B. Nhờ sự phát triển nông nghiệp

C. Nhờ sự phát triển các ngành thủ công nghiệp

D. Nhờ buôn bán các mặt hàng nông sản

Câu 3 : (0,5 điểm). Cuộc nội chiến giữa Quốc hội Anh và nhà vua diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ năm 1640 đến 1648

B. Từ năm 1642 đến 1649

C. Từ năm 1642 đến 1648

D. Từ năm 1640 đến 1658

Quảng cáo

Câu 4 : (0,5 điểm). Hãy nối thời gian cho phù hợp với các sự kiện sau đây:

Thời gian Sự kiện

1. Năm 1640

2. Năm 1642

3. Năm 1642-1648

4. Năm 1649

5. Năm 1653

6. Năm 1658

7. Năm 1688

A. Vua Sác lơ I tuyên chiến với Quốc hội

B. Vua Sác lơ I triệu tập Quốc hội tăng thuế

C. Quốc hội tiến hành chính biến, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến ở Anh

D. Crôm –oen qua đời

E. Diễn ra cuộc nội chiến

F. Vua Sac-lơ I bị xử tử, nền công hòa được thiết lập ở Anh

G. Nền độc lập được thiết lập ở Anh

Câu 5 : (0,5 điểm). Sự kiện nào đánh giá cách mạng nước Anh đạt đến đỉnh cao?

A. Năm 1649, Sác-lơ I vị xử tử, Anh trở thành nước cộng hòa

Quảng cáo

B. Năm 1648, Cuộc nội chiến kết thúc

C. NĂm 1688, chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập

D. Câu A và B Đúng

Câu 6 : (0,5 điểm). Hãy ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu sau đây:

TT Nội dung Đúng Sai
1 Nguyên nhân trực tiếp bùng nổ cách mạng Anh là do Sác –lơ I bị xử tử, làm cho quần chúng phẫn nộ.
2 Tháng 8-1642, Sác lơ I tuyên chiến với Quốc Hội
3 Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vào năm 1648
4 Do áp lực của quần chúng , Quốc hội phải tha bổng cho Sác –lơ I
5 Kết quả cuối cùng của cách mạng tư sản Anh là thành lập chế độ quân chủ lập hiến
6 Cách mạng tư sản Anh được đánh giá là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 (7 điểm). Những nét cơ bản, tính chất, ý nghĩa của cuộc cách mạng tư sản Anh ở thế kỷ XVII.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B A C

Nối 1 với B

Nối 2 với A

Nối 3 với E

Nối 5 với G

Nối 7 với C

A 1.S; 2.Đ;3.S; 4.S;5.Đ; 6.Đ

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 :

* Những nét cơ bản:

   - Tháng 8 – 1642, Sác Lơ I tuyên chiến với Quốc hội. Từ năm 1642 đến 1648, đã xảy ra cuộc nội chiến giữa Quốc hội được quần chúng ủng hộ với nhà vua có sự hỗ trợ của quý tộc phong kiến và Giáo hội Anh.

   - Do áp lực của quần chúng, đầu năm 1649, Sác Lơ l bị xử tử. Anh trở thành nước cộng hòa do Crôm-oen đứng đầu. Cách mạng đạt tới đỉnh cao.

   - Crôm-oen đem quân chinh phục Ai-len và Xccốt-len. Để bảo vệ quyền lợi của mình, tư sản và quý tộc mới đã trao trọng trách cho Crôm-oen với tước Bảo hộ công. Nền độc tài quân sự được thiết lập (năm 1653)

   - Sau khi Crôm-oen qua đời (1658), nước Anh lâm vào tình trạng không ổn định về chính trị, dẫn đến sự thỏa hiệp giữa Quốc hội với lực lượng phong kiến cũ. Tháng 12 – 1688, Quốc hội đã tiến hành chính biến, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi vua. Chế dộ quân chủ lập hiến được thiết lập.

* Tính chất:

   - Động lực cách mạng: Tư sản, quý tộc mới.

   - Động lực chủ yếu của cuộc cách mạng: Nông dân, thợ thủ công, tư sản nhỏ,…

   - Mục tiêu cách mạng: Lật đổ chính quyền phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển.

* Ý nghĩa:

   - Cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII đã xóa bỏ chế độ quân chủ chuyên chế trong nước, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của xã hội loài người trong buổi đầu chuyển từ chế độ phong kiến sang chủ nghĩa tư bản.

Các Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 10 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Lịch Sử 10 | Đề kiểm tra Sử 10 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sgk Lịch Sử 10 bám sát cấu trúc Câu hỏi tự luận và Câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn đạt được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra môn Lịch Sử 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-su-10-chuong-1-phan-3.jsp