Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 2 (Phần 2 - Đề 1)Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 2 (Phần 2 - Đề 1)

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 : (0,5 điểm). Sau khi đánh bại quân xâm lược Nam Hán, Ngô Quyền xưng vương vào năm nào?Đóng đô ở đâu?

Quảng cáo

A. Năm 938, đóng đô ở Hoa Lư

B. Năm 939, đóng đô ở Thăng Long

C. Năm 939, đóng đô ở Cổ Loa

D. Năm 938, đóng đô ở Cổ Loa

Câu 2: (0,5 điểm). Năm 944, Ngô Quyền mất, đất nước ta trở nên như thế nào?

A. Nhà Ngô suy vong, "loạn 12 sứ quân" diễn ra, đất nước bị chia cắt

B. Dương Tam Kha chiếm ngôi vua, tiếp tục xây dựng đất nước

C. Ngô Xương Ngập chiếm ngôi vua , đất nước tiếp tục ổn định

D. Ngô Xương Văn chiếm ngôi vua, "loạn 12 sứ quân"

Câu 3: (0,5 điểm). Triều Ngô trong lịch sử nước ta được thành lập và tồn tại trong khoảng thời gian nào?

Quảng cáo

A. Từ năm 931- 933

B. Từ năm 938- 944

C. Từ năm 939- 965

D. Từ năm 939- 968

Câu 4: (0,5 điểm). Ở nước ta "loạn 12 sứ quân" diễn ra trong thời điểm lịch sử nào?

A. Cuối Thời Ngô

B. Đầu Thời Ngô

C. Cuối Thời Đinh

D. Đầu Thời Đinh

Câu 5: (0,5 điểm). Triều nhà Đinh trong lịch sử nước ta được thành lâọ và tồn tại trong khoảng thời gian nào?

A. Từ năm 939-944

B. Từ năm 968- 979

Quảng cáo

C. Từ năm 967- 979

D. Từ năm 968- 1001

Câu 6: (0,5 điểm). Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế vào năm nào?Đặt tên nước là gì?

A. NĂm 967. Đặt tên nước là Đại Cồ Việt

B. NĂm 968. Đặt tên nước là Đại Việt

C. NĂm 967. Đặt tên nước là Đại Cồ Việt

D. NĂm 969. Đặt tên nước là Đại Việt

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 (5 điểm). Trình bày hoàn cảnh dẫn đến "loạn 12 sứ quân"?Sau khi dẹp "loạn 12 sứ quân" Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì để củng cố đất nước? Việc làm đó có ý nghĩa như thế nào?

Câu 8 (2 điểm). Nhà Đinh –Tiền Lê đã làm được những gì cho đất nước?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C A B A B C

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 :

* Hoàn cảnh dẫn đến "loạn 12 sứ quân"

Sau khi đánh bại cuộc xâm lược của nhà Nam Hán, năm 939 Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ loa – kinh đô cũ thời Âu Lạc, thành lập chính quyền mới. Đất nước bắt đầu ổn định, Năm 944, Ngô Quyền mất, Dương Tam Kha chiếm ngôi vương. Nội bộ chính quyền trung ương lục đục, một số thế lực địa phương nhân đó nổi dậy, gây nên tình trạng chia cắt, tranh chấp lẫn nhau, sử cũ gọi là "loạn 12 sứ quân".

* Sau khi dẹp "loạn 12 sứ quân"

   -Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, lập ra triều Đinh, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Nối tiếp sự nghiệp của Nhà Đinh, Nhà Tiền Lê (980-1009) củng cố hơn nữa bộ máy nhà nước Trung ương, chia làm 13 đạo, giao cho các con và các tướng lĩnh trung thành cai quản. Quân đội cũng được chấn chỉnh.

   - Quan hệ ngoại giao Việt- Tống được thiết lập trên cơ sở nhà Tống công nhận nền độc lập của nước Đại Cồ Việt. Nhà Tiền Lê bắt đầu quan hệ với Chăm pa, củng cố các vùng biên cương của đất nước.

* Ý nghĩa:

   - Tạo ra uy lực và thế đứng cho nước ta thời đó.

   - Tạo được khối đoàn kết toàn dân trong việc bảo vệ đất nước.

Câu 8 :

   - Sau khi dẹp "loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Nhà Đinh đã xây dựng một nhà nước quân chủ sơ khai bao gồm ba ban: võ ban, văn ban và tăng ban. Thành lập được quân đội để bảo vệ triều đình và đất nước.

   - Tiếp theo đó, nhà Tiền lê củng cố bộ máy nhà nước Trung ương, chia nước làm 10 đạo, chấn chỉnh quân đội để bảo vệ đất nước.

   - Nhà Đinh – Tiền Lê thực hiện quan hệ ngoại giao với nhà Tống và Chăm pa để củng cố đất nước, nhất là các vùng biên cương.

Các Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 10 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Lịch Sử 10 | Đề kiểm tra Sử 10 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sgk Lịch Sử 10 bám sát cấu trúc Câu hỏi tự luận và Câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn đạt được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra môn Lịch Sử 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-su-10-chuong-2-phan-2.jsp