Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 2 (Phần 3 - Đề 3)Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 2 (Phần 3 - Đề 3)

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm). Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức?

A. Đất nước bị chia cắt thành nhiều vương quốc

Quảng cáo

B. Thị trường không thống nhất

C. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh

D. Công nghiệp và các thành thị phát triển mạnh

Câu 2 : (0,5 điểm). Đức sử dụng biện pháp gì để thống nhất đất nước

A. Con đường từ trên xuống

B. Con đường từ dưới lên

C. Nội chiến để thống nhất đất nước

D. Dùng bạo lực để thống nhất đất nước

Câu 3 : (0,5 điểm). Nối thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B sau đây:

Quảng cáo
A B

1. năm 1864

2. Năm 1866

3. Năm 1867

4. Năm 1870-1871

A. Chiến tranh Pháp –phổ

B. Chiến tranh chống Đan Mạch

C. Chiến tranh chống Áo

D. Liên bang Bắc Đức ra đời

Câu 4 : (0,5 điểm). Hãy điền vào chỗ trống sau đây:

       "Việc thống nhất nước Đức có tính chất .....(A)....., do giai cấp.....(B)..... thực hiện, bằng biện pháp.....(C)......"

Câu 5 : (0,5 điểm). Vào thời gian nào nước Đức hoàn thành việc thống nhất đất nước?

A. Năm 1870

B. Năm 1871

Quảng cáo

C. Năm 1872

D. Năm 1873

Câu 6: (0,5 điểm). Vì sao việc thống nhất nước Đức có tính chất là một cuộc cách mạng tư sản?

A. Đánh bại chế độ phong kiến ở Đức

B. Đánh bại các thế lực ngoại xâm

C. Tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở Đức

D. Tạo ra sự thống nhất thị trường trong toàn quốc

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 Câu 7 (7 điểm). hãy nêu những nét lớn về tình hình nước Đức ở giữa thế kỷ XIX. Quá trình thống nhất nước Đức diễn ra như thế nào?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A D

Nối 1 với B.

Nối 2 với C.

Nối 3 với D.

A. là cuộc cách mạng tư sản.

B. tư sản.

C. dùng vũ lực để thống nhất.

B C

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 :

* Những nét lớn:

   - Đến giữa thế kỉ XIX, kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Đức phát triển nhanh chóng; từ một nước nông nghiệp, Đức trở thành nước công nghiệp. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp làm cho đội ngũ công nhân tăng nhanh.

   - Công nghiệp và thành thị phát triển nhanh chóng đã thôi thúc nhiều quý tộc địa chủ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa.

* Diễn biến:

   - Trở ngại lớn nhất cho sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Đức là đất nước vẫn trong tình trạng bị chia rẽ thành nhiều vương quốc lớn nhỏ, trong đó là Áo và Phổ là hai vương quốc lớn nhất. Vấn đề thống nhất đất nước ngày càng trờ thành yêu cầu cấp thiết.

   - Bộ phận quý tộc quân phiệt Phổ đại diện là Bi-xmác, được sự ủng hộ của giai cấp tư sản đã dùng vũ lực để thống nhất đất nước bằng ba cuộc chiến tranh với các nước láng giềng.

   - Với sự thất bại của Pháp trong cuộc chiến tranh Pháp – Phổ (1870-1871), Bi-xmác đã gạt được ảnh hưởng của Pháp, thu phục các bang miền Nam, hoàn thành việc thống nhất đất nước.

   - Ngày 18-1-1871, lễ thành lập Đế chế Đức được tổ chức tại Cung điện Véc-xai (Pháp), Vua Phổ Vin-hem I chính thức lên ngôi Hoàng đế. Bi-xmác trở thành Thủ tướng nước Đức. Tháng 4-1871, Hiến pháp mới được ban hành, quy định nước Đức là một liên bang gồm 22 quốc gia và 3 thành phố tự do, củng cố vai trò của quý tộc quân phiệt Phổ.

   - Như vậy, việc thống nhất nước Đức mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản, tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ ở Đức.

Các Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 10 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Lịch Sử 10 | Đề kiểm tra Sử 10 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sgk Lịch Sử 10 bám sát cấu trúc Câu hỏi tự luận và Câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn đạt được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra môn Lịch Sử 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-su-10-chuong-2-phan-3.jsp