Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 3 (Đề 1)Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 3 (Đề 1)

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm). Nhà Tần thống nhất Trung Quốc vào khoảng thời gian nào ?

A. Khoảng năm 221 TCN

Quảng cáo

B. Khoảng năm 212 TCN

C. Khoảng năm 122 TCN

D. Khoảng năm 215TCN

Câu 2: (0,5 điểm). Một bộ phận nông dân Trung Quốc dưới thời Nhà Tần giữ được ruộng đất để cày cấy gọi là gì ?

A. Nông dân tự canh

B. Nông dân lĩnh canh

C. Nông dân giàu có

D. Câu A và B đúng

Câu 3: (0,5 điểm). Số nông dân công xã dưới thời nhà Tần ở Trung Quốc rất nghèo, không có ruộng đất để cày cấy trở thành :

A. Nông dân tự canh

B. Nông dân lĩnh canh

Quảng cáo

C. Nông nô

D. Nô lệ

Câu 4: (0,5 điểm). Sau khi thống nhất Trung Quốc, Tần THủy Hoàng tự xưng là gì ?

A. Thiên tử

B. Hoàng đế

C. Vua của các vua

D. Chính vương.

Câu 5: (0,5 điểm). Biểu hiện của quan hệ sản xuất ở Trung Quốc dưới thời Nhà Tần như thế nào ?

A. Quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã.

B. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh.

C. Quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân tự canh.

D. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân công xã.

Câu 6: (0,5 điểm). Hãy ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây :

Quảng cáo
TT Nội dung Đúng Sai
1. Năm 212 nhà Tần đã thống nhất Trung Quốc
2. Giai cấp địa chủ phong kiến dưới thời nhà Tần được hình thành từ quan lại và nông dân có nhiều ruộng đất
3. Trước khi thống nhất đất nước, cục diện Trung Quốc là Xuân Thu – Chiến quốc
4. Nông dân lĩnh canh là những người nông dân không có ruộng đất, không chấp nhận làm thuê cho địa chủ
5. Tần Thủy Hoàng là vị vua khởi đầu cho việc xây dựng bộ máy chính quyền phong kiến tập quyền ở Trung Quốc
6. Vua Tần xưng làm Hoàng đế, tự coi mình là đấng tối cao, có quyền lực tuyệt đối.
7. Dưới thời nhà Tần, Thừa tướng đứng đầu các quan văn, Thái úy đứng đầu các quan văn, quan võ.
8. Nhà Tần tồn tại được 15 năm, rồi bị cuộc khởi nghĩa của nông dân do Chu Nguyên Chương lãnh đạo làm cho suy sụp.

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 (5 điểm). Hãy trình bày và phân tích quá trình hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở Trung Quốc ? Nêu những nét cơ bản về chế độ phong kiến dưới thời nhà Tần Hán.

Câu 8 (2 điểm). Hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước dưới thời Tần – Hán.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A A B B B 1:S; 2:Đ; 3:Đ; 4:S; 5:Đ; 6:Đ; 7:S; 8:S.

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 :

* Quá trình hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở Trung Quốc:

   - Những tiến bộ trong sản xuất: Cuối thời Xuân Thu – Chiến Quốc, cư dân Trung Hoa cổ đại bắt đầu chế tạo công cụ bằng sắt làm cho diện tích trồng trọt được mở rộng. Kỹ thuật sản xuất được cải tiến. Các công trình thủy lợi và giao thông có quy mô lớn cũng được xây dựng.

   - Những biến đổi trong đời sống xã hội:

      + Những quan lại và một số nông dân giàu đã tập trung trong tay nhiều của cải. Bằng quyền lực của mình, họ còn tước đoạt thêm nhiều ruộng đất công. Từ đó, một giai cấp mới được hình thành, bao gồm những kẻ có nhiều ruộng tư, vốn là những quan lại và những nông dân giàu có, gọi là giai cấp địa chủ.

      + Cùng với quá trình hình thành giai cấp địa chủ, nông dân cũng bị phân hóa:

         • Nông dân giàu có trở thành địa chủ.

         • Nông dân giữ lại được một số ruộng đất gọi là nông dân tự canh.

         • Số còn lại là nông dân công xã, rất nghèo, không có hoặc quá ít ruộng đất trở thành nông dân lĩnh canh.

   - Như vậy, quan hệ chủ yếu trước kia là quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã dần dần nhường chỗ cho quan hệ bóc lột của địa chủ với nông dân lĩnh canh – quan hệ phong kiến xuất hiện.

* Chế độ phong kiến thời Tần – Hán

Sự hình thành nhà Tần và nhà Hán:

   - Nhà Tần: Từ thời cổ đại, trên lưu vực sông Hoàng Hà và Trường Giang có nhiều quốc gia nhỏ của người Trung Quốc. giữa Các nước này thường xuyên xảy ra các cuộc xung đột thôn tính lẫn nhau. Trong đó Tần là nước mạnh hơn cả đã thống nhất được Trung Quốc vào năm 221 TCN.

   - Nhà HÁn: Nhà Tần trị vì Trung Quốc được 15 năm thì nhà Hán lên thay, Các hoàng đế triều Hán tiếp tục củng cố chính quyền, mở rộng hình thức tiến cử các con em gia đình địa chủ.

Câu 8 :

Đề kiểm tra Lịch Sử 10 có đáp án

Các Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 10 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Lịch Sử 10 | Đề kiểm tra Sử 10 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sgk Lịch Sử 10 bám sát cấu trúc Câu hỏi tự luận và Câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn đạt được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra môn Lịch Sử 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-su-10-chuong-3.jsp