Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 6 (Đề 1)Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 6 (Đề 1)

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm). Đế quốc Rô-ma dần dần lâm vào tình trạng khủng hoảng vào từ thế kỷ nào?

A. Từ thế kỷ III

Quảng cáo

B. Từ thế kỷ IV

C. Từ thế kỷ V

D. Từ thế kỷ VI

Câu 2: (0,5 điểm). Vì sao đến giữa thế kỷ IV, các bộ lạc người Giéc-man ồ ạt xâm nhập vào đế quốc Rô-ma?

A. Lực lượng đủ mạnh.

B. Máu hiếu chiến trào dâng.

C. Bị sự tấn công của người hung nô.

D. Bị sự tấn công của người Rô ma trước đó nên muốn trả thù lại.

Câu 3: (0,5 điểm). Đế quốc Rô-ma hung cứ một thời, đến năm 476, bị bộ tộc nào xâm chiếm?

A. Bị Bộ tộc Giéc-man xâm chiếm.

B. Bị Bộ tộc Hung-nô xâm chiếm.

Quảng cáo

C. Bị Bộ tộc Tây-Gốt xâm chiếm.

D. Bị Bộ tộc Giéc-man và Hung – nô xâm chiếm.

Câu 4: (0,5 điểm). Trong các vương quốc “man tộc” của người Giéc-man, vương quốc nào giữ vai trò quan trọng và thể hiện rõ nét nhất quá trình phong kiến hóa?

A. Vương quốc Tây –Gốt

B. Vương quốc Đông –Gốt

C. Vương quốc Văng-đan

D. Vương quốc Phơ-răng

Câu 5: (0,5 điểm). Người phơ-răng vốn dĩ là một bộ tộc sống ở miền nào của châu Âu?

A. Sống ở miền Nam Châu Âu

B. Sống ở miền Bắc Châu Âu

C. Sống ở miền Tây Châu Âu

D. Sống ở miền Đông Châu Âu

Quảng cáo

Câu 6: (0,5 điểm). Sự hình thành chế độ phong kiến ở Tây Âu gắn liền với sự kiện nào?

A. Các cuộc đấu tranh của nô lệ chống lại chủ nô Rô–ma..

B. Sự suy yếu của đế quốc Rô ma.

C. Quá trình xâm nhập của các bộ tộc người Giéc-man vào lãnh thổ đế quốc Rô-ma.

D. Tất cả các sự kiện trên.

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 (4 điểm). Khi tràn vào lãnh thổ Rô ma, người Giéc-man đã làm gì? Những việc làm đó có tác động như thế nào đến quá trình hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở châu Âu?

Câu 8 (3 điểm).Sự hình thành các vương quốc của người Giéc-man diễn ra như thế nào?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 45 6
Đáp án A C A D B C

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 :

* Khi tràn vào lãnh thổ Rô ma, người Giec man đã làm:

    - Khi tràn vào lãnh thổ Rô ma, người Giec man đã thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ, thành lập nhiều vương quốc mới của họ như vương quốc Ăng lô Xắc –xông, Vương quốc Phơ –răng, Vương quốc Tây –gốt, Đông – gốt…

    - Người Giec man còn chiếm ruộng đất của chủ nô Rô ma cũ rồi chia nhau, trong đó các tướng lĩnh quân sự và quý tộc được phân nhiều hơn.

    - người Giec man cũng từ bỏ các tôn giáo nguyên thủy của mình và tiếp thu Ki tô giáo.

* Những việc làm đó có tác động đến quá trình hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở Châu âu.

Những việc làm đó dẫn tới sự hình thành các tầng lớp quý tộc tăng lữ vừa có đặc quyền riêng vừa rất giàu có. Họ trở thành những lãnh chúa phong kiến, Quan hệ sản xuất phong kiến châu Âu được hình thành.

Câu 8 :

* Sự hình thành các vương quốc của Người Giec man

    - Người Giec man là một trong những bộ tộc lớn thuộc chủng tộc A-ri –an đến sinh sống ở vùng biên giới phía Bắc và Đông Bắc của đế quốc Rô ma từ nhiều thế kỷ trước Công nguyên.

    - Đến thế kỷ IV, do sự tấn công của người Hung – nô vào khu vực Đông và Nam âu, các bộ tộc người Giec man ồ ạt xâm nhập vào đế quốc Rô ma.

    - Do sự khủng hoảng về kinh tế chính trị và những cuộc khởi nghĩa của nô lệ và dân nghèo làm cho đế quốc Rô ma suy yếu, không còn sức ngăn chặn cuộc tấn công của người “Man tộc”.

    - Vương quốc “man tộc” được thành lập đầu tiên là Vương quốc Tây Gốt, tiếp đó là Vương quốc Văng –đan, Vương quốc Phơ rang và Vương quốc của người Ăng lô Xắc Xông.

    - Sau khi xâm lược Rô ma, Người Giec man đã chiếm ruộng đất của người Rô ma chia cho các gia đình cày cấy. Những gia đình này lập ra “mác-cơ”. Từ đó, chế độ công xã nguyên thủy tan rã. Xã hội của họ bước vào quá trình phong kiến hóa.

Các Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 10 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Lịch Sử 10 | Đề kiểm tra Sử 10 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sgk Lịch Sử 10 bám sát cấu trúc Câu hỏi tự luận và Câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn đạt được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra môn Lịch Sử 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-su-10-chuong-6.jsp