Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

    Môn Tin học lớp 10

    Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Thiết bị nào là quan trọng nhất đối với máy tính trong các thiết bị sau?

Quảng cáo

A. Đĩa mềm     B. RAM     C. Màn hình     D. CPU

Câu 2 Số 6110 được biểu diễn trong hệ cơ số 16 là

A. 1A     B. 3D     C.2D     D.5A

Câu 3 Một quyển truyện A gồm 10 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 2 MB. Hỏi nếu lưu trữ 15 quyển truyện A thì chiếm trên đĩa cứng là bao nhiêu KB?

A. 20240

B. 30720

C. 30280

D. 30000

Câu 4 Hệ Hexa sử dụng các kí hiệu:

A. 10 chữ số: 0,1,2 ...,9 và A, B, C, D, E, F.

B. 2 chữ số: 0 và 1

C. 8 chữ số: 0, 1, 2,...,7

D. 10 chữ số: 0,1,2 ...,9

Quảng cáo

Câu 5 Công cụ nào dưới đây đặc trưng cho nền văn minh thông tin?

A. Máy phát điện

B. Máy tính điện tử

C. Máy thu thanh

D. Điện thoại di động

Câu 6 Trong các thiết bị sau, thiết bị nào dùng để xuất dữ liệu ?

A. Máy quét

B. Chuột

C. Máy in

D. Bàn phím

Câu 7 Bộ xử lí trung tâm gồm các bộ phận chính nào?

A. Bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài

B. Bộ điều khiển, bộ số học và lôgic

C. Cả A và B

D. Bộ nhớ trong, bộ điều khiển, bộ số học và lôgic

Quảng cáo

Câu 8 18E16 được biểu diễn trong hệ cơ số 10 là:

A. 393     B. 604     C. 394     D. 380

Câu 9 Bộ nhớ trong bao gồm:

A. RAM và CD

B. RAM và CPU

C. RAM và ROM

D. CD và máy chiếu

Câu 10 Số 3510 được biểu diễn trong hệ cơ số 2 là:

A. 11111     B. 100011     C. 111110     D. 110011

Đáp án

   

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/A D B D A B C B C C B

Các đề kiểm tra Tin học lớp 10 có đáp án khác:

de-kiem-tra-15-phut-tin-hoc-10-hoc-ki-1.jsp

2005 - Toán Lý Hóa