Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 9 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 9 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

    Môn Địa Lí lớp 9

    Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1:Trung du niền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú của các dân tộc: (1 điểm)

   A. Tày, Nùng, Dao, Thái, Mông.

   B. Tây, Nùng, Ê –Đê, Ba –Na.

   C. Tày, Mừng, Gia-rai, Mơ nông.

   D. Dao, Nùng, Chăm, Hoa.

Câu 2:Sự gia tăng dân số nước ta hiện nay không có đặc điểm: (1 điểm)

   A. Tỉ lệ sinh tương đối thấp và đang giảm chậm.

   B. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số khác nhau giữa các vùng.

   C. Mỗi năm dân số nước ta tăng lên khoảng một triệu người.

   D. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên ở đồng bằng cao hơn ở miền núi và nông thôn.

Câu 3:Cả nước hình thành các vùng kinh tế năng động thể hiện: (1 điểm)

   A. Sự chuyển dịch cơ cấu GDP của nền kinh tế.

   B. Sự chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế.

   C. Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.

   D. Sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế.

Câu 4:Khu vực có diện tích đất phù sa lớn nhất nước ta là: (1 điểm)

   A. Các vùng trung du và miền núi.

   B. Vùng Đồng bằng sông Hồng.

   C. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

   D. Các đồng bằng ở duyên hải Miền Trung.

Câu 5:Ở nước ta cây lúa được trồng chủ yếu ở: (1 điểm)

   A. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu long.

   B. Các đồng bằng ven biển Duyên hải Nam Trung Bộ.

   C. Trung du miền núi phía Bắc, Tây Nguyên.

   D. Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ.

Phần tự luận

Câu 1:Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, kể tên các đô thị đặc biệt ở nước ta. (1 điểm)

Câu 2:Cho bảng số liệu: ( 1điểm)

DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1954 – 2016

Đơn vị: Triệu người

Năm 1954 1965 1979 2003 2011 2013 2013
Số dân 23,8 34,9 52,7 80,9 87,8 89,8 92,7

- Giả sử diện tích nước ta không thay đổi = 331 212 km2. Tính mật độ dân số nước ta qua các năm.

- Rút ra nhận xét cần thiết.

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (1 điểm)

Trả lời: Trung du niền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú của các dân tộc ít người như Tày, Nùng, Dao, Thái, Mông, Khơ Mú,…

Đáp án: A.

Câu 2: (1 điểm)

Trả lời: Sự gia tăng dân số nước ta hiện nay có đặc điểm là tỉ lệ sinh tương đối thấp và đang giảm chậm, tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số khác nhau giữa các vùng nhưng ở đồng bằng thấp hơn ở miền núi và nông thôn. Đồng thời mỗi năm dân số nước ta tăng lên khoảng một triệu người.

Đáp án: D.

Câu 3: (1 điểm)

Trả lời: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ là hình thành các vùng chuyên canh trong nông nghiệp, các lãnh thổ tập trung công nghiệp, dịch vụ và các vùng kinh tế phát triển năng động.

Đáp án: D.

Câu 4: (1 điểm)

Trả lời: Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng có diện tích đất phù sa ngọt lớn nhất ở nước ta hiện nay với khoảng 1,2 triệu ha.

Đáp án: C.

Câu 5: (1 điểm)

Trả lời: Ở nước ta cây lúa được trồng trên khắp cả nước nhưng nhiều nhất là ở các vùng đồng bằng, đặc biệt là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.

Đáp án: A.

Phần tự luận

Câu 1: (1 điểm)

Hướng dẫn giải: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, trang dân cư (trang 15), xác định kí hiệu đô thị đặc biệt: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Câu 2: (1 điểm)

Hướng dẫn giải:

Mật độ dân số = số dân/diện tích (người/km2)

DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1954 – 2016

Đơn vị: người/km2

Năm 1954 1965 1979 2003 2011 2013 2013
Số dân 72 105 159 244 265 271 279

Nhận xét: Mật độ dân số tăng qua các năm (dẫn chứng).

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 9 khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tuyển tập Đề kiểm tra Địa Lí 9 có đáp án | Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Địa Lí lớp 9 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Địa Lí lớp 9 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-dia-li-9-hoc-ki-1.jsp