Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học (có đáp án - Đề 4)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học (có đáp án - Đề 4)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hệ thức nào sau đây là đúng?

Quảng cáo
Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 2: Đẳng thức nào sau đây là đúng?

A.sin 50o = cos 30o       B.tan 40o = cotg 60o

C.cotg 50o = tan 45o       D.sin 58o = cos 32o

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 6cm; ∠B = 30o. Trường hợp nào sau đây là đúng?

A.AB = 3 cm       B.AB = 3√3 cm

C.AC = 3 cm       D.AC = 3√2 cm

Quảng cáo

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A tan⁡B = 3/4. Khi đó, cosC bằng:

A.cos⁡ C = 4/5      B.cosC = 3/5       C.cosC = 4/3       D.cosC = 5/4

Phần tự luận (6 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3 cm; AC = 4 cm, đường cao AH

a) Tính BC, AH, ∠B ; ∠C

b) Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H lên AB, AC.

Chứng minh rằng: AE. AB = AF. AC

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1. C 2.D 3.A 4.B

Câu 4:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Quảng cáo

Lại có:

sin2B + cos2B = 1 ⇔ sin2B + 16/9 sin2B = 1

⇔ sin2B = 9/25 ⇒ sinB = 3/5

∠B + ∠C = 90o ⇒ sin⁡B = cosC = 3/5

Phần tự luận (6 điểm)

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

a) Xét tam giác ABC vuông tại A có:

AB2 + AC2 = BC2Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Ta có:

AH.BC = AB.AC ⇒ Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

sin⁡B = AC/BC = 4/5 ⇒ ∠B = 53,1o

⇒ ∠C = 90o- ∠B = 36,9o

Quảng cáo

b) Xét tam giác ABH vuông tại H có HE là đường cao

⇒ AE.AB = AH2 (1)

Xét tam giác AHC vuông tại H có HF là đường cao

⇒ AF.AC = AH2 (2)

Từ (1) và (2) ⇒ AE.AB = AF.AC

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-hinh-hoc-chuong-1.jsp