Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học (có đáp án - Đề 5)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học (có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Kẻ HK ⊥ AB (K ∈ AB). Chứng minh rằng:

Quảng cáo

a) AB. AK = HB. HC

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

c) Cho ∠B = 30o, AC = 6 cm. Tính các cạnh AB, BC, AH

Câu 2: Cho α là góc nhọn và cosα = 3/4

Hãy tìm sinα, tanα và cotgα

Hướng dẫn giải

Câu 1:

Quảng cáo
Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

a) Xét tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH

⇒ AH2 = HC.HB (1)

Xét tam giác AHC vuông tại H có đường cao HK

⇒ AH2 = AK.AB (2)

Từ (1) và (2) ⇒ AK.AB = HC.HB

Quảng cáo

b) Xét tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH

⇒ AB2 = BH.BC

AC2 = CH.CB

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

c) Xét tam giác ABC vuông tại A có ∠B = 30o, AC = 6 cm:

AB = AC.cotgB = 6.cotg 30o = 2√3 (cm)

AC = BC.sin⁡B ⇒ Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao nên

AH.BC = AB.AC ⇒ Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Quảng cáo

Câu 2: Ta có α là góc nhọn và:

sin2α + cos2α = 1

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-hinh-hoc-chuong-1.jsp