Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học (có đáp án - Đề 6)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học (có đáp án - Đề 6)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Câu 1: Cho tam giác ABC có ∠B = 65o; ∠C =45o; AB=2,8 cm. Tính các góc và các cạnh còn lại của tam giác đó.

Quảng cáo

Câu 2: Cho biết

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Tính tanα

Hướng dẫn giải

Câu 1:

Ta có: ∠A + ∠B + ∠C = 180o

⇒ ∠A = 180o- ∠B - ∠C = 180o - 65o - 45o = 70o

Quảng cáo
Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Kẻ đường cao AH

Xét tam giác ABH vuông tại H có:

AH = AB.sin B = 2,8.sin 65o ≈ 2,54 cm

BH = AB.cos 65o = 2,8.cos 65o ≈ 1,18 cm

Xét tam giác AHC vuông tại H có:

HC = AH.cotg C = 2,54.cotg 45o ≈ 2,54 cm

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Ta có: BC = BH + HC = 1,18 + 2,54 = 3,72 cm

Vậy ∠A = 70o; AC = 3,59 cm; BC= 3,72 cm

Quảng cáo

Câu 2:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

⇔ cosα + sinα = 5(cosα - sinα)

⇔ cosα + sinα = 5cosα - 5sinα

⇔ 6sinα = 4cosα

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Quảng cáo

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-hinh-hoc-chuong-1.jsp