Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số (có đáp án - Đề 1)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số (có đáp án - Đề 1)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất ?

Quảng cáo

A.y = -2x + 4            B.y = 5/x + 4

C.y = √x                     D.y = x2 - 1

Câu 2: Với giá trị nào của m thì hàm số y = (2 – 3m)x + 5m là hàm số đồng biến?

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 3: Đồ thị hàm số y = (2m – 3)x + 3 đi qua điểm (1; 6) khi m bằng:

A. m = 2       B. m = 3       C. m = - 2       D. m = -3

Câu 4: Nếu đồ thị y = mx + 2 song song với đồ thị y = -2x + 1 thì:

A. Đồ thị hàm số y = mx + 2 cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1

Quảng cáo

B. Đồ thị hàm số y = mx + 2 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2

C. Hàm số y = mx + 2 đồng biến

D. Hàm số y = mx + 2 nghịch biến

Phần tự luận (6 điểm)

Bài 1.

Cho hai đường thẳng (d) y = (2m – 3)x + n – 1 và (d') y = mx + 2n

Xác định các hệ số m, n sao cho:

a) (d) // (d')

b) (d) đi qua điểm A (2; 5) và B ( -2; 3)

c) (d) cắt (d') tại 1 điểm nằm trên trục tung

Quảng cáo

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1.A 2.C 3.B 4.D

Câu 2: Hàm số y = (2 – 3m)x + 5m là hàm số đồng biến khi

2 - 3m > 0 ⇔ m < 2/3

Chọn đáp án C

Câu 3: Đồ thị hàm số y = (2m – 3)x + 3 đi qua điểm (1; 6) khi:

6 = (2m – 3).1 + 3 ⇔ 2m = 6 ⇔ m = 3

Chọn đáp án B

Câu 4: Đồ thị y = mx + 2 song song với đồ thị y = -2x + 1 khi m = - 2

Khi đó hàm số y = mx + 2 nghịch biến

Chọn đáp án D

Phần tự luận (6 điểm)

Bài 1.

Quảng cáo

Hai đường thẳng (d) y = (2m – 3)x + n – 1 và (d') y = mx + 2n

a) Hai đường thẳng (d) và (d') song song khi

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

b) (d) đi qua điểm A (2; 5) và B ( -2; 3) khi:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

c) (d) cắt (d') tại 1 điểm nằm trên trục tung khi

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-dai-so-chuong-2.jsp