Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số (có đáp án - Đề 2)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số (có đáp án - Đề 2)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến

Quảng cáo

A. y = 1 - x            B.y = 2/3 - 2x

C.y = 2x + 1            D.y = 6 - 2(x + 1)

Câu 2: Điểm thuộc đồ thị hàm số y = 2x – 3 là:

A. (2; 0)       B. (1; - 1)       C. (2; 4)       D. (- 4; - 3)

Câu 3: Đường thẳng nào sau đây không song song với đường thẳng y = -2x +2

A.y = 2x - 2                      B.y = -2x + 1

C.y = 3 - √2 (√2x + 1)            D.y = 1 - 2x

Câu 4: Cho hàm số bậc nhất y =(m - 1)x - m + 1. Kết luận nào sau đây là đúng:

Quảng cáo

A. Với m > 1, hàm số trên nghịch biến

B. Với m > 1, hàm số trên đồng biến

C. Với m = 0, đồ thị hàm số trên đi qua gốc tọa độ

D. Với m = 2, đồ thị hàm số trên đi qua điểm có tọa độ (-1; 1)

Phần tự luận (6 điểm)

Bài 1. Cho hàm số y = (1 - √3)x - 3

a) Hàm số trên là hàm số đồng biến hay nghịch biến trên R? Vì sao?

b)Tính giá trị của y khi x = 1 + √3

Bài 2. Cho hàm số bậc nhất : y = (m – 1)x + 2n

Tìm giá trị của m và n để đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = 4x - 2 và đi qua điểm A(-1;3)

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm

Quảng cáo
1.C 2.B 3.A 4.B

Phần tự luận

Bài 1. Cho hàm số y = (1 - √3)x - 3

a) Ta có: 1 - √3 < 0

⇒ Hàm số trên nghịch biến trên R

b) Với x = 1 + √3 ta có:

y = (1 - √3)(1 + √3) - 3 = 1 - 3 - 3 = -5

Bài 2. y = (m – 1)x + 2n

Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 4x -2 khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Khi đó, hàm số trở thành: y = 4x + 2n

Đồ thị hàm số đi qua điểm A (-1; 3) khi:

3 = 4.(-1) + 2n ⇔ 2n = 7 ⇔ n = 7/2

Đối chiếu với điều kiên n ≠ -1 thỏa mãn

Vậy hàm số cần tìm là y = 4x + 7

Quảng cáo

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-dai-so-chuong-2.jsp