Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số (có đáp án - Đề 3)



Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số (có đáp án - Đề 3)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Bài 1: (6 điểm) Cho hàm số bậc nhất y=(m+1)x+5

Quảng cáo

a) Tìm giá trị của m để hàm số trên là đồng biến, nghịch biến

b) Tìm m để đồ thị hàm số đi qua điểm (1; -3)

c) Tìm m để đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = -2x + 3

Bài 2: (4 điểm) Cho ba đường thẳng sau:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Quảng cáo

Tìm giá trị của k sao cho ba đường thẳng đồng quy tại một điểm

Hướng dẫn giải

Bài 1. Cho hàm số bậc nhất y = (m + 1)x + 5

a) Tìm giá trị của m để hàm số trên là đồng biến, nghịch biến

Hàm số trên là đồng biến khi và chỉ khi :

m + 1 > 0 ⇔ m > -1

Hàm số trên là nghịch biến khi và chỉ khi :

m + 1 < 0 ⇔ m < -1

b) Đồ thị hàm số đi qua điểm (1; -3) khi:

-3 = (m + 1).1 + 5 ⇔ m = -9

Vậy với m = - 9 thì đồ thị hàm số đi qua điểm (1; -3)

Quảng cáo

c) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = -2x + 3 khi:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2.

Tọa độ giao điểm của (d1) và (d1) là nghiệm của hệ phương trình

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Để 3 đường thẳng trên đồng quy thì d3 phải đi qua giao điểm của d1 và d2

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Quảng cáo

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-dai-so-chuong-2.jsp