Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số (có đáp án - Đề 4)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số (có đáp án - Đề 4)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Bài 1. (8 điểm) Cho hàm số y = (1 - 4m)x + m - 2 (d)

Quảng cáo

a) Với giá trị nào của m thì (d) đi qua gốc tọa độ ?

b) Với giá trị nào của m thì đường thẳng (d) tạo với trục Ox một góc nhọn, một góc tù ?

c) Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) cắt trục tung tại một điểm có tung độ bằng – 4

d) Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) vuông góc với đường thẳng y = 2x + 3

Bài 2. (2 điểm) Cho hàm số y = (a2 - 2a + 4)x - 9

Quảng cáo

Chứng minh rằng hàm số trên đồng biến trên R

Hướng dẫn giải

Bài 1. y = (1 - 4m)x + m - 2

a) (d) đi qua gốc tọa độ khi:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

b) (d) tạo với trục Ox một góc nhọn khi và chỉ khi

1 - 4m > 0 ⇔ 4m < 1 ⇔ m < 1/4

(d) tạo với trục Ox một góc tù khi và chỉ khi

1 - 4m < 0 ⇔ 4m > 1 ⇔ m > 1/4

Quảng cáo

c) (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -4 khi:

m – 2 = 4 ⇔ m = 2

d) (d) vuông góc với đường thẳng y = 2x + 3 khi và chỉ khi

(1 - 4m).2 = -1 ⇔ 1 - 4m = (-1)/2 ⇔ m = 3/8

Bài 2. y = (a2 - 2a + 4)x - 9

Ta có: a2 - 2a + 4 = a2 - 2a + 1 + 3 = (a-1)2 + 3 > 0 ∀a

Vậy hàm số luôn đồng biến trên R

Quảng cáo

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-dai-so-chuong-2.jsp