Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số (có đáp án - Đề 5)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số (có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Câu 1: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất ?

Quảng cáo

A.y = -2x + 4            B.y = 5/x + 4

C.y = √x                   D.y = x2 - 1

Câu 2: Với giá trị nào của m thì hàm số y = (2 – 3m)x + 5m là hàm số nghịch biến?

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 3: Đồ thị hàm số y = (2m – 3)x + 3 đi qua điểm (1; 6) khi m bằng:

A. m = 2       B. m = 3       C. m = - 2       D. m = -3

Câu 4: Nếu đồ thị y = mx + 2 song song với đồ thị y = -2x + 1 thì:

Quảng cáo

A. Đồ thị hàm số y = mx + 2 cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1

B. Đồ thị hàm số y = mx + 2 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2

C. Hàm số y = mx + 2 đồng biến

D. Hàm số y = mx + 2 nghịch biến

Câu 5: Hai đường thẳng y = x + √3 và y = 2x + √3 trên cùng một mặt phẳng tọa độ có vị trí tương đối là:

A. Trùng nhau

B. Cắt nhau tại điểm có tung độ √3

C. Song song

D. Cắt nhau tại điểm có hoành độ là √3

Câu 6: Hàm số Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 là hàm số bậc nhất khi:

A.m = 3       B.m > 3       C.m <       D.m ≤ 3

Quảng cáo

Câu 7: Nếu P (1; -2) thuộc đường thẳng x – y = m thì m bằng:

A.m = -1       B.m = 1       C.m = 3       D.m = -3

Câu 8: Giá trị của m để 2 đường thẳng y = mx + 4 và y = (m - 1)x + 3 vuông góc với nhau là:

A. m = - 1       B. m = 2       C. m≠0      D. Không có giá trị nào

Câu 9: Hệ số góc của đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm M (√3;2√3) là:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 10: Đường thẳng y=-√3 x + 5 tạo với trục hoành một góc

A.30o       B.60o       C.120o       D.150o

Hướng dẫn giải

1.A 2.A 3.B 4.D 5.B
6.C 7.C 8.D 9.B 10.C

Câu 4: Đồ thị y = mx + 2 song song với đồ thị y = -2x + 1 thì m = -2

⇒ Hàm số trên nghịch biến

Chọn đáp án D

Quảng cáo

Câu 5: Hai đường thẳng y = x + √3 và y = 2x + √3 có hệ số a khác nhau

⇒ Hai đường thẳng trên cắt nhau

Hai đường thẳng có cùng hệ số b = √3 ⇒ cắt nhau tại điểm có tung độ bằng √3

Chọn đáp án B

Câu 8: Để 2 đường thẳng y = mx + 4 và y = (m - 1)x + 3 vuông góc với nhau thì:

m(m-1) = -1 ⇔ m2 - m + 1 = 0 ⇔ (m - 1/2)2 + 3/4 = 0

Phương trình trên vô nghiệm, do đó không tồn tại m thỏa mãn đề bài

Chọn đáp án D

Câu 9: Phương trình đường thẳng đi qua gốc tọa độ là y = ax

Lại có đường thẳng đi qua điểm (√3; 2√3) nên:

2√3 = a√3 ⇒ a = 2

Vậy hệ số góc là 2

Chọn đáp án B

Quảng cáo

Câu 10: Đường thẳng y = -√3 x + 5 có hệ số a < 0 nên góc tạo bởi đường thẳng và trục Ox là góc tù

Lại có tanα = -√3 ⇒ α = 120o

Chọn đáp án C

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-dai-so-chuong-2.jsp